Wikia


"Wijs me de weg!"
Dit artkel gaat over een tak in de magie. Wellicht zoek je naar het schoolvak.

Voorspellend Rekenen is een magische stak in de wereld. Er worden voorspellingen gedaan door naar cijfers te kijken.

Voorspellend Rekenen is een keuze schoolvak op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus die de leerlingen in hun Derde Schooljaar kunnen kiezen.

Achtergrond Edit

Voorspellend rekenen (Arithmancy) is de kunst die de Grieken gebruikten om de toekomst te 'voorspellen'. Het idee is dat elke letter van een naam staat voor een cijfer. Zo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Voorbeeld Edit

Het woord 'Voorspellend Rekenen' ziet er vertaald naar cijfers zo uit:

  • 466917533554 9525555
    Vervolgens telt men al deze cijfers bij elkaar op:
  • 4 + 6 + 6 + 9 + 1 + 7 + 5 + 3 + 3 + 5 + 5 + 4 + 9 + 5 + 2 + 5 + 5 + 5 + 5 = 94
    Daarna telt men de cijfers '9' en '4' bij elkaar op, wat op 13 uit komt. Nu telt u weer het getal '1' bij '3' op. De uitkomst daarvan is 4.

PersoonlijkheidsnummersEdit

Elk cijfer staat voor een betekenis. Bij persoonlijkheidsnummers, of Arithmancy Personality Numbers, zoals die in het bovenstaande voorbeeld berekend zijn, is dat als volgt:

Het cijfer 1Edit

Dit is het cijfer van de individu, de solidaire eenheid, Enen zijn onafhankelijk, gefocust en vastberaden. Zij stellen zichzelf een doel en behalen het. Zij zijn leiders en uitvinders. Ze vinden het moeilijk om samen te werken en houden er niet van om bevolen te worden. Ze kunnen egoïstisch en dominant zijn. Vaak zijn ze eenzaam. Ze zijn als de leider die eenzaam aan de top staat en een voorbeeld van een 1 uit Harry Potter is Albus Perkamentus (als je het uitrekent onder zijn hele Engelse naam). Vaak zorgen enen voor veranderingen. Soms groots en opvallend, soms klein, maar veelbetekenend.

Het cijfer 2Edit

Tweeën staan voor interactie en vriendschappen. Het zijn loyale, rustige vrienden. Maar aan de andere kant staat de twee ook voor conflicten en tegengestelden. Verschillen tussen dag en nacht en slecht en kwaad gaan gepaard met de twee. Tweeën kunnen teruggetrokken zijn. Soms zijn ze chagrijnig en dwelmen ze van zelfmedelijden. Twee tweeën uit Harry Potter (alweer uitgerekend onder de Engelse namen) zijn Harry Potter en Ron Wemel. Ze werden meteen goede vrienden en bleven dat, wat een eigenschap is van Tweeën.

Het cijfer 3Edit

Drieën zijn onzekere personen. Ze zijn slim en hebben veel wilskracht. Drieën zijn net zo onvoorspelbaar als de vier seizoenen. Het cijfer drie staat voor kracht, liefde, vriendschap, maar ook voor intelligentie en geduld! Ze zullen je warmte en trouw bieden... Drieën passen zich makkelijk aan en zijn goede vrienden. Altijd zullen ze voor je klaar staan en je helpen, maakt ze niet uit waar het over gaat. Ze zullen door het vuur gaan als ze maar de mensen kunnen helpen die hun lief zijn. Ook zullen ze graag willen laten zien wat ze kunnen. Drieën kom je tegen in Huffelpuf en Griffoendor.

Het cijfer 4Edit

Vier is het cijfer van stabiliteit. Je kunt het cijfer vergelijken met een tafel die stabiel op vier benen rust. Vieren houden van hard werken, zijn praktisch en je kunt goed op ze vertrouwen. Op Zweinstein zitten dit soort types vaak in Ravenklauw, maar ook buiten Ravenklauw kun je ze vinden, Hermelien Griffel (onder de Engelse naam) is een echte vier. Echte vieren denken eerst na voordat ze iets doen en blijven dicht bij de aarde. Ze zijn goed georganiseerd en krijgen dingen gedaan. Ze zijn heel voorspelbaar, vergelijkbaar met de wisseling van de vier seizoenen. Ze kunnen aan de andere kant ook vastbesloten zijn en soms temperamentvol, uiteindelijk is vier toch het dubbele van twee.

Het cijfer 5Edit

Vijf staat voor instabiliteit. Ze zijn wild en onbezonnen, willen van alles doen, maar slagen er uiteindelijk niet in om ook maar 1 doel te bereiken. Eigenlijk wordt vijf best vaak met mislukking geassocieerd, maar vijven worden er niet door uit het veld geslagen. Ze zijn energiek en enthousiast, ook als er gebrek aan enthousiasme is in de omgeving. Arthur Wemel is hier een voorbeeld van. Hij kan urenlang doorpraten over Dreuzels en hun uitvindingen zonder dat er iemand is die het echt interesseert. Daarnaast verdient hij eigenlijk niet al te veel en mislukken dingen die hij onderneemt, zoals de huisdoorzoekingen die hij van het Ministerie moet doen. Toch verliest hij nooit de moed.

Het cijfer 6Edit

Zessen staan voor harmonie, vriendschap en het familieleven. Zessen zijn loyaal en liefhebbend, ze passen zich ook nog eens snel aan. Zessen zijn vaak goed in lesgeven en kunsten. Helaas, ze zijn wel weer slecht in zaken. Een voorbeeld van een zes is Fred Wemel. Als een deel van een tweeling is harmonie, vriendschap en familieleven natuurlijk heel belangrijk voor hem. Loyaal is hij ook, dat is haast een familie-eigenschap van de Wemels, met uitzondering van Percy Wemel. Dat hij goed in kunst is kun je zien in de Tovertweelingstopfopshop. Die draait prima, wat in tegenspraak is met het slecht zijn in zaken doen. Maar ook daar is een verklaring voor, George Wemel is namelijk een drie. Alles wat George doet is succesvol, dus hoe zou de Tovertweelingstopfopshop een ramp kunnen zijn? Ook George is artistiek en samen zijn ze een 9.

Het cijfer 7Edit

Slim en begripvol zijn zevens. Ze houden van hard werken, zeker als ze uitgedaagd worden. Vaak zijn ze serieus en geschoold. Maar bovenal zijn ze geïnteresseerd in alle dingen die mysterieus zijn. Originaliteit en fantasie zijn voor hen belangrijker dan geld of materiële bezittingen. Zevens zijn ook wel eens pessimistisch, sarcastisch en onzeker. Twee zevens zijn James Potter (Harry's vader) en Sirius Zwarts (Harry's peetoom). Beiden hebben keihard gewerkt om Faunaat te worden, maar in de school vonden ze geen uitdagingen. Origineel waren ze vooral in hun grappen op school. Beiden waren van gegoede families en onderschatten het belang van geld en bezittingen. Professor Sneep is ook een 7 als je hem meetelt met de Nederlandse namen Severus Sneep.

Het cijfer 8Edit

Achten zijn succesvol. Ze zijn praktisch, ambitieus en hard werkend. Soms zijn ze ook jaloers, dominant en hongerig naar macht. Acht is het meest onvoorspelbare nummer en kan zowel voor het toppunt van succes als het dieptepunt van falen staan. De mogelijkheid van beide wegen is aanwezig vanaf het begin. Of een acht een winnaar of een verliezer wordt ligt aan de omstandigheden. Lily Evers (de moeder van Harry) is een acht. Zij was een goede student en heel succesvol.

Het cijfer 9Edit

Als je dacht dat drieën al compleet waren, dan moet je de negens eens ontmoeten. Drie keer drie is negen, completer dan compleet. Negens houden ervan om andere mensen te helpen. Vaak zijn ze leraren, scheikundigen en mensenrechtenactivisten. Vastberaden, werken ze onvermoeibaar en zijn ze een inspiratie voor anderen. Soms kunnen ze onuitstaanbaar zijn wanneer ze iets niet krijgen zoals ze willen. Fred Wemel en George Wemel zijn bij elkaar opgeteld negens. Samen zijn zij meer dan compleet. Ze dienen de tovenaarswereld door voor humor te zorgen wanneer dat onmogelijk lijkt. Zo vrolijken ze de wereld op en zorgen ze voor moed als die ver te zoeken lijkt. Met hun grappen zijn ze een inspiratie voor anderen.

Zo kan men dus iemands persoonlijkheid berekenen. Naast peroonlijkheidsnummers kan men ook sociale- en harte-nummers uitrekenen. Een sociaalnummer wordt uitgerekend door alleen alle klinkers bij elkaar op te tellen. Een hartenummer wordt uitgerekend door alle medeklinkers bij elkaar op te tellen.

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wikipedia

Voorspellend Rekenen
Professors: Septima Vector
Voorspellend Rekenaars: Brenda Wendekind
Literatuur: Numerologie en Grammatica · Nieuwe Theorie der Getalsymboliek
Voorspellend Rekenen op Zweinstein
Schoolvak · Klaslokaal 7A
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.