0.61 Slytherin Crest Transparent.png
Zwadderich
Afdelings informatie
Stichter Zalazar Zwadderich
Kleuren Smaragdgroen en zilver[1]
Dier Serpent[2]
Element Water
Eigenschappen
 • Vindingrijkheid
 • Sluw[3]
 • Ambitie[3]
 • Vastberadenheid
 • Zelfbehoud
 • Broederschap[3]
 • Slim
Afdelingshoofd
Afdelingsspook Bloederige Baron
Leerlingenkamer Zwadderich Kerkers
Leden
"Misschien voel je je pas werkelijk thuis,
Als je naam bij Zwadderich prijkt,
Die sluwe lui schuwen echt niets,
Als hun doel maar wordt bereikt.
"
—De Sorteerhoed[src]

Zwadderich (Engels: Slytherin) is één van de vier afdelingen van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, opgericht door Zalazar Zwadderich. Bij het stichten van de afdeling gaf Zalazar de Sorteerhoed opdracht studenten te selecteren die een aantal specifieke karaktereigenschappen hadden die hij het meest waardeerde. Deze karaktereigenschappen omvatten: sluwheid, vindingrijkheid en ambitie. Veel studenten van Zwadderich hebben de neiging om groepen te vormen, vaak met een gekozen leider, wat de ambitieuze kwaliteiten van Zwadderaars illustreert. Voorbeelden hiervan zijn Draco Malfidus' Bende en de Dooddoeners.

De stichter waardeerde en begunstigde studenten van zuiver bloed en de Sorteerhoed gaf dan ook toe dat het een factor kan zijn die een rol speelt bij het sorteren. Studenten van elke bloedstatus kunnen dus in de afdeling worden geplaatst, hoewel een Dreuzelgeboren student zeldzaam is.

Het symbool van de afdeling is een serpent en de afdelingskleuren zijn smaragdgroen en zilver. Er waren twee opmerkelijke afdelingshoofden van deze afdeling, namelijk Hildebrand Slakhoorn die de rol twee keer op zich nam (vertrok in 1981, maar nam daarna vanaf 1997 de rol weer over tot zijn vertrek vóór 2016), en Severus Sneep. De afdelingsspook is de Bloederige Baron en de zandloper met afdelingspunten bevat groene smaragden.

Zwadderich representeert het element water, omdat slangen vaak worden geassocieerd met de zee en meren in de West-Europese mythologie, evenals dat het soepele en flexibele dieren zijn.[5] Evenzo wordt water in de Keltische mythologie gezien als een poort naar een andere wereld, waardoor sommigen speculeren dat het element werd gekozen omdat het de meeste Zwadderaars hun hoop op een zuiver bloed-gemeenschap zou symboliseren. De afdelingskleuren worden geassocieerd met de wateren rond meren en lochs die vaak groen zijn, en het zilver met grijs regenwater.

Kenmerken en waarden

Eigenschappen

Zwadderaars neigen ambitieus, sluw, sterke leiders en prestatiegericht te zijn. Ze hebben ook zeer ontwikkelde zintuigen met betrekking tot zelfbehoud. Dit betekend dat Zwadderaars de neiging hebben om te aarzelen alvorens te handelen, om zo de mogelijke resultaten af te wegen, voor uiteindelijk te beslissen wat er moet gebeuren.

Volgens Professor Perkamentus omvatten de kwaliteiten die Zalazar bij de door hem geselecteerde studenten waardeerde, slimheid, vindingrijkheid, vastberadenheid en "een zekere minachting van de regels". Perkamentus merkte op dat dit allemaal eigenschappen waren die Harry Potter bezat, die bijna in Zwadderich werd geplaatst maar uiteindelijk in Griffoendor kwam.

Zwadderaars hebben de neiging om de leiding te nemen en beschikken over sterke leiderschapsvaardigheden. Zwadderaars zijn vaak zelfverzekerd en hebben vertrouwen in hun eigen competentie. Zwadderaars kunnen heel loyaal zijn.

Een ander karaktereigenschap dat sommige Zwadderaars delen is een aantrekking tot diepe, onbeantwoorde liefde. Severus Sneep en de Bloederige Baron hadden blijvende maar niet-wederzijdse gevoelens voor respectievelijk Lily Evers en Helena Ravenklauw. Hoewel sommige Zwadderaars, zoals Marten Vilijn, helemaal niet in staat waren om liefde te voelen, is er bekend van degenen die dat wel deden, dat zij hun passie innig en onvoorwaardelijk koesterden, echter vaak tragisch vanwege een onvermogen om adequaat met hun gevoelens om te gaan. Interessant genoeg had Bellatrix van Detta gevoelens voor Marten Vilijn zelf, wat een factor was in haar fanatieke toewijding aan de Dooddoeners. Hoewel Merope Mergel waarschijnlijk nooit op Zweinstein heeft gezeten en daarom helemaal niet in Zwadderich was ingedeeld, was ze zelf een afstammeling van Zwadderich en past ze in het patroon van de leden van zijn afdelingen, aangezien ook zij diepe en niet-wederzijdse gevoelens koesterde voor Marten Vilijn Sr., die vaak op zijn koets langs haar huis reisde.

Bloedzuiverheid

"Ik heb altijd al geweten dat Zalazar Zwadderich een perverse oude gek was. Maar ik wist niet dat hij met dat geleuter over zuiver bloed begonnen was. Al kreeg ik geld toe, dan zou ik nog niet op zijn afdeling willen zitten. Echt, als de Sorteerhoed mij bij Zwadderich had ingedeeld, had ik de eerste de beste trein naar huis genomen..."
Ron Wemel uit zijn mening over Zwadderich's overtuigingen[src]

Zwadderich's stichter, Zalazar Zwadderich

De Sorteerhoed beweert dat bloedzuiverheid een factor was bij het sorteren van Zwadderaars. Het is echter niet de voornaamste factor, maar suggereert dat de Sorteerhoed rekening houdt met zowel de achtergrond van de student als eigenschappen. Dreuzelgeboren Zwadderaars bestaan, maar zijn zeer zeldzaam, zoals beledigd opgemerkt door Kolier de Bloedhond.[6]

Er zijn echter duidelijk omschreven voorbeelden van halfbloeden die in deze afdeling werden gesorteerd, waaronder Marten Vilijn, Dorothea Omber en Severus Sneep. Harry Potter was bijna in Zwadderich gesorteerd, maar omdat hij ernaar vroeg, belandde hij in plaats daarvan in Griffoendor. Zuiverbloeden worden echter niet automatisch in Zwadderich geplaatst. Er zijn verschillende voorbeelden van volbloeden die in andere afdelingen zijn gesorteerd; de Wemel familie, Sirius Zwarts, Marcel Lubbermans en James Potter werden allemaal in Griffoendor gesorteerd, terwijl Ernst Marsman werd gesorteerd in Huffelpuf.

Het concept van bloedzuiverheid dat een rol speelt bij het selecteren van studenten voor Zwadderich is afkomstig van de oprichter Zalazar Zwadderich, die een strikter beleid van toelating tot de school wilde — een school beperkt tot enkel zuiverbloed studenten. Dit was in strijd met de wensen van de andere stichters van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus die studenten van elke bloedstatus wilden accepteren.

Het is belangrijk om op te merken dat niet elke leerling in Zwadderich het eens is met het idee van bloedzuiverheid, maar dat elk lid nog duizenden jaren later verbonden zou zijn aan de standpunten van hun stichter. Omdat de afdeling bijna altijd studenten zou selecteren die zijn visie voor zijn afdeling delen, zouden veel leden die indruk van hun afdeling nog steeds geven tijdens hun verblijf op Zweinstein. In december 1992 bijvoorbeeld, was het wachtwoord voor de leerlingenkamer "bloedzuiver".

Rivaliteit

Zwadderich en Griffoendor zijn over het algemeen rivalen in Zwerkbal en voor de Afdelingsbeker, die de eerstgenoemde zeven jaar op rij had gewonnen voorafgaand aan de aankomst van Harry Potter op Zweinstein in 1991. Het is ook zeldzaam dat studenten van Zwadderich en Griffoendor vriendschappelijk met elkaar omgaan, en gewoonte dat ze vaak vijandigheid delen. Er zijn uitzonderingen zoals Zwadderaar Severus Sneep en Griffoendor Lily Evers, die beste vrienden waren totdat Sneep het woord "Modderbloedje" gebruikte en zijn aspiraties om een Dooddoener te worden ervoor zorgde dat Lily hun banden verbrak.

Hun rivaliteit was vooral het geval tijdens de Eerste en Tweede Tovenaarsoorlog. Tijdens de tweede oorlog voegde geen enkele student van Zwadderich zich bij de vereniging die bekend staat als de Strijders van Perkamentus; Dit is hoogstwaarschijnlijk de schuld van Hermelien Griffel, Ron Wemel en Harry Potter die alleen mensen hebben uitgenodigd die ze vertrouwden. De drie deelden een diep wantrouwen voor alle Zwadderaars.

Er is een vreselijke spanning, rivaliteit en afkeer tussen Griffoendors Harry Potter, Hermelien Griffel en Ronald Wemel en Zwadderaar Draco Malfidus. Hermelien heeft Draco zelfs ooit geslagen. Vanaf het moment dat Harry en Draco elkaar ontmoetten, waren ze onmiddellijk vijanden.

De relatie tussen Zwadderich en de andere twee afdelingen, Huffelpuf en Ravenklauw, was variabel. Tegen de tijd dat Harry Potter's jaren op Zweinstein begonnen waren Huffelpuf en Ravenklauw gefrustreerd door de zevenjarige achtereenvolgende overwinning van Zwadderich en steunden Griffoendor in hun pogingen deze reeks te verbreken, in de mate dat ze zich zelfs tegen Harry en zijn vrienden keerden toen hun overtredingen Griffoendor 150 punten kostte (en dus de leiding) met Zwadderich die dit bij elke gelegenheid inwreef. Dit bleef in het algemeen bij Zwerkbalwedstrijden, waar Ravenklauw en Huffelpuf Griffoendor standaard steunden als ze het opnamen tegen Zwadderich.

Toen Harry naast Carlo Kannewasser uit Huffelpuf tot Toverschoolkampioen van Zweinstein werd benoemd, dachten de drie afdelingen dat hij Huffelpuf's glorie probeerde te stelen en steunden Carlo als de 'echte' kampioen van Zweinstein, hoewel Zwadderich dit hoogstwaarschijnlijk enkel uit wrok jegens Harry deed dan enige daadwerkelijke steun voor Carlo. Na Carlo's dood door de handen van Heer Voldemort sloot Zwadderich zich aan bij het toosten op zijn herinnering, maar sommigen, zoals Draco Malfidus, waren echter niet bedroefd om zijn dood.

Reputatie

Een slang, het symbool van Zwadderich

"Alle heksen en tovenaars die in de fout zijn gegaan, hebben op Zwadderich gezeten."
—Vooroordelen van tovenaars over Zwadderich[src]

Zwadderich heeft een dergelijke bekende reputatie voor het voortbrengen van duistere heksen en tovenaars waardoor velen zouden zeggen dat elke duistere heks of tovenaar eigenlijk in Zwadderich gesorteerd was. Hoewel het waar is dat velen in de afdeling zaten, is het niet waar om te stellen dat elk van hen er één was, gezien Peter Pippeling, verrader van James en Lily Potter, in Griffoendor zat en Quirinus Krinkel in Ravenklauw.

Het lijkt erop dat deze reputatie heeft geleid tot een ironisch vooroordeel tegen de gehele afdeling. Het is niet bekend hoeveel duistere heksen en tovenaars en uit deze afdeling kwamen voordat Marten Vilijn Dooddoeners begon te werven, maar velen van hen kwamen uit een familie die bloedzuiverheid prees en zouden liever, net als Vilijn, in deze afdeling willen zitten en van daaruit volgelingen rekruteren.

In feite waren er veel goede heksen en tovenaars binnen de afdeling die zich verzetten tegen het gebruik van de Zwarte Kunsten en discriminatie op basis van bloedzuiverheid, zoals Hildebrand Slakhoorn en Andromeda Tops. Andromeda was verwant aan vele duistere heksen en tovenaars zoals haar eigen zuster Bellatrix van Detta en zwager Lucius Malfidus, maar koos ervoor om haar loyaliteit aan haar familie te laten varen in het voordeel van haar huwelijk met de Dreuzelgeboren Ted Tops. Tevens bleek de loyaliteit van Severus Sneep uiteindelijk richting Albus Perkamentus te zijn, en diende als een drievoudig spion voor de Orde van de Feniks, in schril contrast met Peter Pippeling, de voormalige Griffoendor die in plaats daarvan een dubbelspion voor de Dooddoeners werd. Er is ook op Pottermore verklaard dat Merlijn (van Koning Arthur-faam) ook aan Zwadderaar was.

Het is tevens mogelijk (hoewel zeer onwaarschijnlijk) dat de Sorteerhoed eenvoudigweg iedereen met slechte bedoelingen in Zwadderich sorteert, ongeacht of zij nu sluw of ambitieus zijn, wat ertoe heeft bijgedragen dat de afdeling onterecht een slechte naam heeft gekregen. Vincent Korzel en Karel Kwast waren beide ongelooflijk stom en hadden geen slimme of sluwe geest, maar werden toch ingedeeld in Zwadderich. Ze bezaten mogelijk één van de minder belangrijke eigenschappen, aangezien zelfs Peter Pippeling niet in Griffoendor werd geplaatst voor zijn dapperheid, maar in plaats daarvan voor zijn ridderlijkheid.

Het is ook waarschijnlijk dat Korzel en Kwast daar eenvoudigweg werden geplaatst door middel van een eliminatieproces, omdat ze vrijwel geen van de kwaliteiten bezaten die door één van de andere afdelingen werden gewaardeerd (het ontbreken van de werkethiek en eerlijkheid van Huffelpuf, de academische bekwaamheid van Ravenklauw of de dapperheid van Griffoendor). De Sorteerhoed heeft mogelijk echter rekening gehouden met hun voorkeur van afdeling, wat gezien hun familiegeschiedenis hoogstwaarschijnlijk Zwadderich was.

Het gedrag van de Zwadderaars tijdens de Slag om Zweinstein wordt tevens betwist. De meerderheid van hun leden vertrok van Zweinstein voordat de strijd begon en een paar voegden zich bij hun families om Dooddoeners te worden. Velen van hen keerden echter terug naar Zweinstein om te vechten tegen de Dooddoeners en werden begeleid door hun afdelingshoofd, Hildebrand Slakhoorn.

Het afdelingsspook, de Bloederige Baron

De eigenschappen van de afdeling worden beschouwd als voor de hand liggende voorbeelden van mensen met verkeerde doeleinden, zoals sluwheid en ambitie, maar ze zijn niet inherent negatief. Bovendien kunnen eigenschappen van de rest van de afdelingen zoals durf, intelligentie en loyaliteit ook gemakkelijk negatief benadrukt worden.

Een andere eigenschap dat tevens negatief zou kunnen worden benadrukt is zelfbehoud. Het idee dat velen van hen hun eigen leven meer lijken te waarderen dan dat van anderen, kan hen minder gedenkwaardig en vertrouwend maken, maar is niet altijd het geval. Firminus Nigellus gaf die indruk toen hij zag hoe Harry Potter probeerde te vluchten, omdat hij bang was dat zijn aanwezigheid zijn vrienden in gevaar bracht. Hij verklaarde: "Wij Zwadderaars zijn ook best dapper, maar niet stom. Als we de keus hebben, zullen we bijvoorbeeld altijd proberen ons eigen hachje te redden."

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals Sneep, van wie Harry zei dat hij een "Zwadderaar, en waarschijnlijk de moedigste man die ik ooit gekend heb" was, en Regulus Zwarts, die zijn leven gaf in een poging om één van Heer Voldemort's Gruzielementen te vernietigen en zijn huiself Knijster beval om zichzelf te redden en te vertrekken. De waarheid is dat, terwijl de meeste duistere heksen en tovenaars Zwadderaars waren, veel leden van Zwadderich geen duistere bedoelingen hebben en zelfs vriendelijk en tolerant zijn.

Leerlingenkamer

Leerlingenkamer van Zwadderich

De leerlingenkamer van Zwadderich bevindt zich in de kerkers van het kasteel en onder het Zwarte Meer. Hierdoor hangt er een groene gloed door de leerlingenkamer. Harry Potter en Ron Wemel betraden de leerlingenkamer in hun tweede jaar, om te achterhalen of Draco Malfidus de Geheime Kamer had geopend. Om de leerlingenkamer van Zwadderich binnen te komen, moet men het juiste wachtwoord hardop tegen een vochtige, stenen muur spreken; Zodra het wachtwoord is uitgesproken, schuift er een verborgen stenen deur opzij waardoor er een rechthoekig gat naar de leerlingenkamer ontstaat. Het enige bekende wachtwoord is "bloedzuiver", dat werd gebruikt in 1992.

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd van Zwadderich tijdens Harry's eerste zes jaar was Severus Sneep. Toen hij echter in 1997 vluchtte, nam toverdrankmeester Hildebrand Slakhoorn het over. Bij Sneep's terugkeer als Schoolhoofd later dat jaar, heeft hij Slakhoorn's benoeming goedgekeurd, gezien het feit dat hij toen geen Dooddoeners als nieuwe afdelingshoofden heeft toegewezen.

Bekende Zwadderaars

Zwadderich Periode op Zweinstein Notities
Bloederige Baron[7] Middeleeuwen Opvliegende landheer die berouwvol zelfmoord pleegde omdat hij per ongeluk uit woede de vrouw die hij liefhad doodde toen ze weigerde met hem vanuit Albanië naar huis te komen, waardoor zijn kleding werd bevlekt met haar bloed. Werd later het afdelingsspook.
Merlijn[8] Lid van het hof van koning Arthur, voorstander van Dreuzelrechten, en misschien wel de beroemdste tovenaar in de geschiedenis.
Elizabeth Oorlof Onbekend Op een bepaald moment Schoolhoofd van Zweinstein. Heeft nu een portret aan de voet van de Grote Trap tussen de boog van de entreehal en de deuropening naar de eerste verdieping, die later in de buurt van het Toverdranklokaal werd gehangen en de kerkers bewaakte, dat Zwadderaars instrueerde "gemeen tegen Modderbloedjes" te zijn.
Gormlaith Mergel 1587 - 1594 (mogelijk) Afstammeling van Zalazar Zwadderich. Werd uiteindelijk de Duistere Heks van Hag's Glen en ouderlijke voogd van Isolde Sayre. Gedood door William de Pukwudgie in het Duel in Ilbermorger.
Firminus Nigellus Zwarts ca. 1858 - 1865 Werd vanaf een bepaald punt in de late 19de eeuw tot 1925 Schoolhoofd van Zweinstein. Heeft nu een portret in het kantoor van het Schoolhoofd.
Zwarts familie Behalve Sirius Zwarts.
Hildebrand Slakhoorn Late 19de eeuw en/of vroege 20ste eeuw Werd uiteindelijk van 1931 tot 1981 Afdelingshoofd van Zwadderich en leraar Toverdranken op Zweinstein (een functie die hij van 1996 tot 2015 opnieuw opnam) en oprichter van de Slakkers.
Marten Vilijn (Voldemort) 1938 - 1945 Klassenoudste en Hoofdmonitor, leider van een bende studenten, onteerde winnaar van de Prijs voor Uitzonderlijke Verdiensten voor de School in zijn vijfde jaar, lid van de Slakkers in zijn zesde jaar en winnaar van de Medaille voor Magische Uitmuntendheid in zijn zevende jaar. Werd uiteindelijk assistent-winkelier bij Odius & Oorlof van 1947 tot rond 1958, maar verdween in de diepste lagen van de Zwarte Kunsten (creëerde verschillende Gruzielementen en een leger van volgelingen die hij Dooddoeners noemde) en kwam rond 1968 weer boven water als de gevaarlijkste Duistere Tovenaar aller tijden, veroorzaker van de laatste twee meest destructieve Tovenaarsoorlogen in de geschiedenis onder het pseudoniem "Heer Voldemort". Uiteindelijk verslagen en gedood door een terugkaatsende Vloek des Doods bedoeld voor Harry Potter tijdens de Slag om Zweinstein.
Van Detta Leden van Marten Vilijn's bende en de Slakkers. Werden uiteindelijk twee van de eerste Dooddoeners.
Arduin
Dorothea Omber[4] Onbekend Werd uiteindelijk op een bepaald moment Hoofd van de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik, van 1990 tot 1998 Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst, tijdens het schooljaar van 1995-1996 lerares Verweer Tegen de Zwarte Kunsten en "Hoog-Inquisiteur" van Zweinstein, van april tot juni 1996 Schoolhoofd van Zweinstein en van 1997 tot 1998 Hoofd van de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen. Gevangengezet voor haar misdaden tegen Dreuzelgeborenen.
Rodolphus van Detta ca. Jaren 1960 - 1970 Oprichter van een bende geïnspireerd door de Zwarte Kunsten. Trouwde uiteindelijk met Bellatrix van Detta en werd een toegewijde Dooddoener.
Bellatrix Zwarts ca. 1962 - 1969[9] Trouwde uiteindelijk met Rodolphus van Detta en werd een toegewijde Dooddoener. Gedood door Molly Wemel tijdens de Slag om Zweinstein.
Lucius Malfidus ca. 1965 - 1972 Klassenoudste en lid van de Slakkers. Trouwde uiteindelijk met Narcissa Zwarts en werd onderbevelhebber van de Dooddoeners tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog, van 1981 tot 1993 voorzitter van het Schoolbestuur van Zweinstein, Adviseur van de Minister van Toverkunst van 1990 tot 1996 en onteerde de Dooddoeners gedurende de Tweede Tovenaarsoorlog. Overgelopen tijdens de Slag om Zweinstein.
Narcissa Zwarts c. 1966 - 1973 Trouwde uiteindelijk met Lucius Malfidus en werd een bondgenoot van de Dooddoeners totdat zij overliep tijdens de Slag om Zweinstein.
Edwin Roselier Jaren 1960 of 1970 Leden van een bende geïnspireerd door de Zwarte Kunsten. Werden uiteindelijk een Dooddoeners-duo op het hoogtepunt van de Eerste Tovenaarsoorlog. In 1980 vermoord door Alastor Dolleman.
Krodde
Arduin Werd later een Dooddoener.
Schoorvoet Werd later een Dooddoeners, gespecialiseerd in de Imperiusvloek, gedurende de Eerste Tovenaarsoorlog.
Severus Sneep 1971 - 1978 Het brein van een bende geïnspireerd door de Zwarte Kunsten en lid van de Slakkers. Werd uiteindelijk op het hoogtepunt van de Eerste Tovenaarsoorlog een toegewijde Dooddoener (tot hij uiteindelijk overliep), Afdelingshoofd van Zwadderich en leraar Toverdranken op Zweinsteins van 1981 tot 1996, leraar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten tijdens het schooljaar van 1996-1997, Schoolhoofd van Zweinstein voor een meerderheid van het schooljaar van 1997-1998, en gedurende de Tweede Tovenaarsoorlog dubbelspion van de Orde van de Feniks en de Dooddoeners. Vermoord door Heer Voldemort's slang Nagini tijdens de Slag om Zweinstein.
Regulus Zwarts 1972 - 1979 Werd Dooddoener, maar liep over en gaf zijn leven in een poging om één van de Gruzielementen te vernietigen.
Gemma Farley[3] Jaren 1980 en 1990 Een Klassenoudste.
Marcus Hork 1986 - 1994 Aanvoerder en Jager van het Zwerkbalteam van Zwadderich en moest een jaar overdoen.
Lucian Bakzijl 1988 - 1995 Drijver van het Zwerkbalteam van Zwadderich gedurende de jaren 1990.
Peregrine Wrakking
Cassius Warrel 1989 - 1996 Jager van het Zwerkbalteam van Zwadderich van 1993 tot 1996; lid van het Inquisitiekorps.
Gerard Van Beest Jager van het Zwerkbalteam van Zwadderich gedurende de jaren 1990.
Adriaan Punnik Jaren 1990 Jager van het Zwerkbalteam van Zwadderich tot 1993.
Flora Kragge[10] Lid van de Slakkers.
Hestia Kragge[10]
Maarten Wildeling Wachter van het Zwerkbalteam van Zwadderich van 1991 tot 1995.
André Hilarius Zoeker van het Zwerkbalteam van Zwadderich in de jaren 1980 en 1990.
Urnveld Aanvoerder en Jager van het Zwerkbalteam van Zwadderich gedurende het schooljaar van 1996-1997.
Valom Jager van het Zwerkbalteam van Zwadderich in 1996.
Draco Malfidus 1991 - 1998 Klassenoudste, Zoeker van het Zwerkbalteam van Zwadderich, lid van het Inquisitiekorps en later gechanteerd door Heer Voldemort om een Dooddoener te worden (overgelopen). Trouwde uiteindelijk met Astoria Goedleers.
Vincent Korzel Drijver van het Zwerkbalteam van Zwadderich van 1995 tot 1997, lid van het Inquisitiekorps in 1995 en werd een Duistere Tovenaar in zijn zevende jaar. Gedood door zijn eigen Duivelsvuur tijdens de Slag om Zweinstein.
Karel Kwast Drijver van het Zwerkbalteam van Zwadderich van 1995 tot 1997, lid van het Inquisitiekorps in 1995 en werd een Duistere Tovenaar in zijn zevende jaar.
Margriet Bullemans Lid van het Inquisitiekorps
Patty Park Klassenoudste en lid van het Inquisitiekorps.
Benno Zabini Lid van de Slakkers.
Daphne Goedleers Zus van Astoria Goedleers.
Theodoor Noot Was verondersteld lid te zijn van de Slakkers.
Hondsdraf 1992 - 1999 Reserve Zoeker van het Zwerkbalteam van Zwadderich in 1996.
Sijmen Sikkepit 1994 - 2001
Mafalda Een nicht van de Wemels uit Griffoendor
Melchior Beulsvreugd
Albus Potter[11] 2017 - 2024 De tweede zoon en kind van de beroemde Harry Potter. Het enige lid van zijn familie dat in Zwadderich werd gesorteerd.
Scorpius Malfidus[11] Het enige kind en zoon van Draco en Astoria Malfidus.

Trivia

Spandoek van Zwadderich

 • Het feit dat J.K. Rowling een personage genaamd Mafalda, een halfbloed, die de dochter van een Snul en een Dreuzel was, in Zwadderich wilde plaatsen, suggereert dat Rowling het verlangen van Zwadderich naar bloedzuiverheid niet de Sorteerhoed liet beïnvloeden. Ook omdat zowel Voldemort als Sneep beide halfbloed waren, lijkt er geen reden om te vermoeden dat er een "zuiverbloed" Zwadderich bestaat.
 • Studenten van Zwadderich hebben mogelijk een bepaalde vaardigheid in Toverdranken. Twee van Harry's toverdrankmeesters waren Severus Sneep en Hildebrand Slakhoorn, beide hoorden bij Zwadderich. Het is echter mogelijk dat dit talent in studenten van Zwadderich enkel toeval is, aangezien sommige studenten uit de andere afdelingen van Zweinstein dit talent ook hadden, zoals Harry Potter's moeder, Lily Potter (née Evers) (waarvan de vaardigheden werden getoond door middel van Slakhoorn's referenties naar haar vaardigheden in dit vak door het merendeel van Harry Potter en de Halfbloed Prins) en Hermelien Griffel, die beide Griffoendors waren.
 • Studenten van Zwadderich lijken ook begaafd te zijn in Occlumentie. De meeste bekende Occlumensen in de boeken komen uit Zwadderich (namelijk Voldemort, Severus Sneep, Bellatrix van Detta, Draco Malfidus en Hildebrand Slakhoorn).
 • Screenshot 884.png
  Elizabeth Oorlof was hoogstwaarschijnlijk een Zwadderaar.
 • J.K. Rowling verklaarde in een PotterCast interview dat sommige Zwadderaars onderdeel van de versterking van Slakhoorn waren tijdens de Slag om Zweinstein.
 • J.K. Rowling verklaarde dat Zwadderich in 2017 niet meer het volbloed-bolwerk is dat het ooit was. De donkere reputatie bestaat echter nog steeds, gezien Albus Potter's angst.[12]
 • Het is interessant om op te merken dat Zwadderich zowel de eerste afdeling is die wordt genoemd in de serie (door Draco Malfidus), evenals de laatste (door Albus Potter).
 • Zwadderich was de winnaar van eerste, derde en zevende Afdelingsbeker op Pottermore.
 • De Sorteerhoed overwoog om Gladianus Smalhart in Zwadderich te plaatsen, maar koos uiteindelijk voor Ravenklauw.[13]
 • Peter Pippeling was een Sorteerstuit waarvan werd overwogen om in Zwadderich geplaatst te worden, maar werd uiteindelijk gesorteerd in Griffoendor.[14]
 • Scarlett Byrne, de actrice die in de films Patty Park speelt, werd op Pottermore ingedeeld in Zwadderich.

Afdelingsbeker op Pottermore

 • Zwadderich won de eerste afdelingsbeker met 72.734.274 afdelingspunten.
 • Zwadderich werd tweede voor de tweede afdelingsbeker met 48.495.275 punten.
 • Zwadderich won de derde afdelingsbeker met 26.990.924 punten.
 • Zwadderich werd tweede voor de vierde afdelingsbeker met 24.865.387 punten.
 • Zwadderich werd tweede voor de vijfde afdelingsbeker met 27.795.479 punten.
 • Zwadderich werd vierde voor de zesde afdelingsbeker met 31.926.625 punten.
 • Zwadderich won de zevende afdelingsbeker met 52.652.850 punten.
 • Zwadderich werd tweede voor de achtste afdelingsbeker met 26.564.159 punten.

Verschijning

Zie ook

Referenties

Bron

Deze pagina is een (deelse) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wikia


Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus
Afdelingen van Zweinstein:
Gryffindorcrest.jpg Hufflepuffcrest.jpg Ravenclawcrest.jpg Slytherincrest.jpg
Naam van Stichter:
Goderic Griffoendor · Helga Huffelpuf · Rowena Ravenklauw · Zalazar Zwadderich
Afdelingshoofden:

Minerva Anderling · Pomona Stronk · Filius Banning · Hildebrand Slakhoorn

Afdelingsspoken:

Haast Onthoofde Henk · Dikke Monnik · Grijze Dame · Bloederige Baron

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.