FANDOM


Adrian Plom var en trollmann som studerte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Under valgseremonien i 1989 ble han sortert til Smygard. Som smygarding var han Jagerhuslaget en posisjon han fylte i fem år.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.