FANDOM


Oldermann
.
Oldermann: "Nei, nei, jeg er halvblods – halvblods, sier jeg! Faren min var trollmann, han var det, bare slå opp – Almar Oldermann, han er en kjent sopelimekonstruktør, bare slå opp – ikke ta på meg, få de fingrene vekk fra –"
Uffert: "Dette er den siste advarselen De får. Hvis de stritter imot, vil De bli utsatt for desperantkysset. Før ham bort."
Dolorosa Uffert dømmer Oldermann til Azkaban for blodstatusen hans i 1997[src]

Oldermann var en gompefødt eller halvblods trollmann som ble sendt til Azkaban for å ha "stjålet magi" av Registreringskontoret for gompefødte i 1997, mens fyrst Voldemort kontrollerte Magidepartementet på høyden av Den andre trollmannskrigen.

Opptredener

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.