Harry Potter
Advertisement
Anti-Cheating Spell (cropped).JPG
Antijuks-heksing

En antijuks-heksing er en formel hindrer en person i å jukse. Disse formlene blir brukt ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldomfjærpenner og pergament for og unngå at elever jukser på heksamen så vel som U.G.L.E. og Ø.G.L.E. heksamen. Denne trylleformelen kan bli brukt på pergament eller fjærpenner for og hindre at skriveren jukser men de skriver svarene.

Opptredener

Advertisement