Harry Potter
Advertisement
Antonin Dolohov.jpg
Antonin Dolohov
.
"Det var Antonin Dolohov. Jeg - jeg har sett ham torturere utallige gomper og ikke-tilhengere av Mørkets herre."
—Under høringen av Igor Karkaroff i Det Magisk-juridiske råd[src]

Antonin Dolohov var en trollmann og en av de opprinnelige dødseterne til Voldemort. Han kjempet under Den første trollmannskrigen og under den så torturerte han mange gomper. Han drepte også Fabian og Gideon Prunk. Under slaget i Mysterieavdelingen brukte Dolohov en ukjent formel på Hermine, forlelen medførte at hun ble nødt til å drikke 10 eliksirer i en uke. Litt senere i slaget ble han beseiret av Sirius Svaart, og sendt til Azkaban.

Dolohov var også med på masserømmingen fra Azkaban, sammen med, blanet annet; Bellatrix DeMons og Augustus Rottenroll. Han drepte Remus Lupus under slaget om Galtvort. På slutten av slaget ble han beseiret av Filius Pirrevimp. Da slaget var over ble han fraktet til Azkaban. Dessuten prøvde Dolohov å drepe Harry, Hermine og Ronny på en kafe. Hermine slettet minnet hans etter når han var bevistløs.

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Advertisement