FANDOM


Dersom elevene ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom oppfører seg upassende, kan de risikere å få en arrest. Arresten kan innebære å skrubbe pokaler, lete etter døde dyr i Den forbudte skogen, skrive straffelinjer med mer.

Kjente personer som har fått arrest

Navn på person Årsak Straff
Draco Malfang Ble fersket etter sengetid (skulle spionere på Harry Potter) Måtte bli med å lete etter døde enhjørninger i Den forbudte skogen
Frank Wiltersen Uttalige tilfeller, stjal blant annet Ukruttkartet fra kontoret til Argus Nask mens han gikk i tredje klasse

Fred Wiltersen

Uttallige tilfeller, stjal blant annet Ukruttkartet fra kontoret til Argus Nask mens han gikk i tredje klasse
Harry Potter
  • Måtte bli med å lete etter døde enhjørninger i Den forbudte skogen
  • Måtte hjelpe Gyldeprinz Gulmedal med å besvare fanbrev
  • Måtte skrive "Jeg skal ikke lyve" til det boret seg inn i huden
  • Måtte hjelpe Slur med å sortere Slubbermakk
Hermine Grang Ble tatt på fersken ved Astronomitårnet etter leggetid Måtte bli med å lete etter døde enhjørninger i Den forbudte skogen
Laffen Styx Etter at han fleipet om Utdanningsdirektiv nr.26 til Venke Dolorosa Uffert og sa at hun ikke kunne gi Fred og Frank Wiltersen straff for å spille klysekuler på bakerste rad siden det ikke hadde noe med undervisningen å gjøre. Måtte skrive straffelinjer
Nilus Langballe Etter å ha prøvd å advare Harry Potter og Hermine Grang i 1991 Måtte bli med å lete etter døde enhjørninger i Den forbudte skogen
Ronny Wiltersen Kjørte Den flygende Ford Angliaen til Galtvort og ble sett av et titalls gomper

Måtte hjelpe Argus Nask med å pusse sølv i Troférommet. Fikk ikke bruke magi.

Vincent Krabbe Sendte en klabb etter Harry Potter i 1996 Måtte skrive straffelinjer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.