Harry Potter
Advertisement
Augustus Rottenroll
.
"Rottenroll - han var spion, og fôret Han-hvis-navn-må-være-unevnt med nyttig informasjon inne fra selve departementet!"
Igor Karkaroff under høringen i Det Magisk-juridiske råd[src]

Augustus Rottenroll var en trollmann og en Dødseter for Fyrst Voldemort. Han spionerte på Magidepartementet for Voldemort under den første trollmanskrig. Etter Voldemorts fall ble han forrådt av sin eks venn Igor Karkaroff, som røpet han for svartspanerne. Etter dette ble han sendt til Azkaban. Han var med på masserømningen fra Azkaban i 1996 og gikk tilbake som Dødseter igjen. Under slaget om Galtvort drepte han Fred Wiltersen På slutten av slaget ble han besiret av Abriam Humlesnurr. Hans skjebne etter krigen er ukjent.

Biografi[]

Første trollmanskrig[]

Rottenroll arbeidet i magidepartementet. Men ble etter litt spion for Voldemort på magidepartementet. Han ble godt likt på innsiden og utsiden av magidepartementet. Han fikk en god del informasjon fra Ludo Humbag, leder for Avdelingen for magiske idretter og leker. I 1981 eller 1982 ble han arrestert og sendt til Azkaban.

Andre trollmannskrig[]

Han rømte fra Azkaban under masserømmingen far Azkaban. Rottenroll var blandt annet med på og stjele profeten fra mysterieavdelingen.

Slaget i Mysterieavdelingen[]

Etter flere mislykkene forsøk i og stjele profeten, lokket Voldemort Harry Potter til Mysterieavdelingen. Dette ente med krig. Det er ukjent om hvodan det gikk med han under slaget, men han ble vel sannsynligvis beseiret, og ble i lag med resten av dødseter gjengen arrestert utenatt Bellatrix DeMons.

Slaget om Galtvort[]

Under slaget om Galtvort drepte han Fred Wiltersen. For det meste under slaget ble han jaget av Perry Wiltersen som var knust etter tapet på broren sin. Han ble truffet med en bedøvelsesformel og fraktet til Azkaban.

Opptredener[]


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Advertisement