FANDOM


Department for the Regulation and Control of Magical Creatures logo
Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener

Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener holder til på plan fire i Magidepartementet og er den nest største avdelingen i departementet. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: vesener, fabeldyr og gjenferd.

Etter at Hermine Grang forlot Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, jobbet hun en kort stund i denne avdelingen før hun ble overført til Avdelingen for Magisk jus.

SeksjonerRediger

Avdelingen ligger på plan fire er delt inn i tre seksjoner:

Seksjon for fabeldyrRediger

Denne seksjonen arbeider med alle forpliktelsene og problemene som fabeldyr skaper. Her finner man kontoret for kentaurkontakt, komiteen for avliving av farlige vesener, senter for forskning og beherskelse av drager, oppsyn av ghuler, Utøy-patruljen, kontoret for varulvsregisteret og oppsyn av varulver.

Seksjon for vesenerRediger

Denne seksjonen bruker tiden sin til å passe på vesener. Her finner man kontorer for gnomkontakt og omplassering av husnisser.

Seksjon for gjenferdRediger

Denne seksjonen arbeider med "gjenferd" og problemene disse skaper. Departementet valgte å opprette denne seksjonen fordi de ikke så på det som passende å plassere gjenferd i noen av de andre kategoriene.

Inndeling etter farlighetRediger

Magidepartementet har laget en egen oversikt over hvor farlige de ulike magiske vesenene er. Vesenene kan deles inn i fem kategorier:

  • XXXXX: Kjente tilfeller av drap av magikere/umulig å dressere.
  • XXXX: Farlig og krever kjennskap fra en spesialist for å håndtere.
  • XXX: Kan behandles av kompetente magikere
  • XX: Harmløs/kan bli dressert
  • X: Kjedelige vesener som ikke gjør skade.

OpptredenerRediger


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.