FANDOM


Bedrumla, et grått, loddent, flyende insekt, finnes i Nord-Europa. Honningen gir en malakonsk virkning, som brukes som motgift mot hysteriske tilstand som foresakes av tygging av alihetti-blader. Bedrumler hjemsøker iblant bikuber, med meget beklagelige resultater for bihonningen. Den bygger vanligvis sitt bol på mørke, stille steder, som huler eller hule trær. De lever av nesler.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.