FANDOM


Bergtrollet er den største arten av troll. Arten lever på berg eller fjell.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.