FANDOM


Bukknebb var navnet på en Hippogriff som en gang tilhørte hippogriffkolonien ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. I 1993 ble Bukknebb dømt til døden etter å ha angrepet Draco Malfang fordi Draco hånte og hisset den opp. Det var Komiteen for avliving av farlige vesener som kom med forslaget om å ta livet av hippogriffen, mye forårsaket av Lucifus Malfang, Dracos far som foreslo å stemme for saken.
Bukknebb

Bukknebb

Takket være Harry Potter, Hermine Grang og en tidsvender flyktet Bukknebb før halshuggingen fant sted og kom under omsorg av Sirius Svaart. Mens Sirius var på rømmen i 1994-1995, lot Sirius hippogriffen bli hos ham, da Sirius senere flyttet inn i Grimoldsplass 12, huset til Familien Svaart, tok Sirius med seg hippogriffen, og lot den få plass på morens soverom. Etter at Sirius var død, kom Bukknebb under Harry Potters eie, imidlertid aksepterte Harry at hippogriffen skulle bli flyttet til Rubeus Gygrid. Bukknebb deltok i to av slagene i Den andre trollmannskrigen, særlig deltagene var hippogriffen i Slaget om Galtvort. Han viste stor hengivenhet og lojalitet overfor Harry, og beskyttet ham hver gang han var nær eller i fare.

Bukknebb 4

Harry flyr på Bukknebb

Bukknebb 3

Harry og Bukknebb

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.