Carolimagnus Brust
.

Carolimagnus Brust (født før 1863) var en av grunnleggerne av Borgia & Brust. Da Albus Humlesnurr ønsket å vite mer om Voldemorts fortid, dro han til Brust for å spørre ham ut. Humlesnurr fikk vite at Miseria Mørch en gang hadde kommet til ham for å selge Medaljongen til Salazar Smygard fordi hun var fattig, hun solgte medaljongen for 10 galleoner. På et senere tidspunkt ble Tom Dredolo Venster ansatt hos Borgia & Brust for å lete etter og skaffe Brust verdifulle gjenstander. Da Venster en dag forsvant, ble Brust svært overrasket [1].

Det er uvisst hva som skjedde med Brust senere i livet, men i 1992 virket det som at det var Herr Borgia som drev butikken alene [2].

Biografi

Barndom

Carolimagnus Brust ble født på et tidspunkt før 1863. Det er mulig at han var i familie med Herbert Brust og andre medlemmer av Familien Brust [3].

I stillingen som butikkeier

I 1863 grunnla Brust og hans kamerat Herr Borgia butikken Borgia & Brust i Spindelsmuget i Diagonallmenningen. Mens Brust arbeidet i butikken, tok han fordeler av at kundene lot ham ha mulighet til å gjøre røverkjøp. På 1920-tallet fikk butikken besøk av Miseria Mørch, en Fullblods arving etter Salazar Smygard. Miseria som hadde knapt med penger solgte da Medaljongen til Salazar Smygard, som hadde gått i arv i familien hennes gjennom mange generasjoner for 10 galleoner. På et senere tidspunkt solgte Brust medaljongen videre til Hespetra Smutt.

Opptredener

Referanser


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.