Dafnia Grønbek

Dafnia Grønbek (født ca. 1980) var en heks som gikk i Harry Potters kull ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, men ble under Valgsermonien sortert til Smygard. Mens Dafnia var elev ved Galtvort, var hun endel av gjengen til Petrea Parkasen. Som smygarding delte Dafnia sovesal med Petrea, Milly Bylling, Tracey Davidsen og Uidentifisert smygarding med briller. Dafnia har en yngre søster ved navn Astoria Grønbek som senere giftet seg med Draco Malfang.

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.