Harry Potter
Advertisement
's Stone.jpg
De vises stein
"Målet for alkymiens eldgamle kunst er å skape De vises stein, et mytisk stoff med forbløffende egenskaper. Steinen forvandler ethvert metall til rent gull. Den er også hovedingrediensen i Liveliksiren, som gjør den som drikker den udødelig."
—En ukjent bok[src]

De vises stein var navnet på blodrød stein med magiske virkninger. Ved hjelp av denne steinen kunne man lage Livseliksir, som forlenger livet til en person, dessuten kunne steinen forvandle metall til gull.

Det var Nicolas Flamel som i sin tid lagde den eneste kjente av disse steinene. Ved hjelp av denne steinen kunne Flamel få livseliksir for å forlenge sitt eget og konas liv.

1991[]

De vises stein ble lenge oppbevart i Hvelv 713 i Flirgott, men fordi den ikke var trygg nok der, ble den i 1991 flyttet til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Like etter at steinen ble flyttet til Galtvort, skjedde det et innbrudd i hvelvet. Det var Voldemort som stod bak dette innbruddet, da innbruddstyven fikk se at hvelvet var tomt, sendte Voldemort ham til Galtvort for å lete etter det der.

Da steinen ankom Galtvort ble den plassert i et spesialkammer, med syv utfordringer og skapninger: Nussi en trehodet hund, et Djevelsnare nettverk, forheksede nøkler, et stort sjakkspill, et bergtroll, en eliksir gåte, og Speilet Mørd.

For å sørge for steinens trygghet, og elevenes sikkerhet, så Albus Humlesnurr seg nødt til å sperre av deler av fjerde etasje.

Etterhvert fikk Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang en mistanke til at steinen ville bli stjålet, på grunnlag av Professor Slurs merkelige oppførsel, trodde de at det var ham som kunne være tyven.

Harry fikk med seg Hermine og Ronny, og sammen dro de for å forsøke å redde steinen. Etterhvert var det bare Harry igjen (Ronny hadde blitt skadet i sjakkspillet, mens Hermine måtte dra tilbake fordi eliksiren som gjorde at man kunne komme til De vises stein kun holdt til en person). Harry fikk sjokk da han så at det var Professor Krengle som møtte ham i kammeret, og enda større sjokk da Krengle bar med seg Voldemort. Da Krengle prøvde å drepe Harry, døde han selv istedenfor (grunnen var at Harrys mor hadde lagt sin kjærlighet på Harry før hun ble drept, og fordi Voldemort avskydde kjærlighet og befant seg hos Krengle måtte Krengle bøte med livet).

Etter at steinen var reddet, diskuterte Humlesnurr og Flamel om steinens fremtid, og de fant ut at det beste var å ødelegge den. Flamel fortalte Humlesnurr at han hadde nok eliksir til å gjøre ordne noen saker før han døde.

Opptredener[]

Advertisement