Den Sorte Slange

Den Sorte Slange er en butikk i Spindelsmuget og er nabobutikken til Moribunds.

Butikken har en liten tredør med en stor svart dørhammer på. I 1992 under en utilsiktet tur til Spindelsmuget prøvde Harry Potter å åpne døren, men fant ut at den var låst. Butikken var ikke stengt, men døren ble holdt låst hele tiden, slik at bare avanserte kunder kunne komme inn. Ved siden av denne døren er det et stort vindu hvor du kan se inn i butikken. Innholdet i butikken er ukjent, men utenfor er det vaser, høyere enn det Harry var i 1992.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.