FANDOM


Drager er antakelig de mest berømte av samtlige magiske arter, og samtidig de vanskligste å skjule.Hunnen er mer aggrissiv og generelt større enn hannen, skjønt ingen burde komme nærme noen av dem unntatt høykvalifiserte trollmenn. Både blodet, skinnet, hjertet, leveren og horna har sterke magiske egenskaper, men drageegg er klasifisert som ikke-handelsvare av klasse A. Det finnes ti ulike drageraser, som riktignok fra tid til annen har parret seg og avlet interessante arter.

Kjente drage arter:Rediger