Harry Potter
Advertisement

Dragepest er en alvorlig sykdom som rammer mange trollmenn og hekser. Pesten har lignende symptomer som

Dragepest

gompesykdommene kopper og vannkopper. En person som har sykdommen vil få vedvarende grønn hud.

Det er kjente tilfeller av dødsfall som følge av dragepest så langt tilbake som 1379 da Chauncey Oldridge døde.

Kjente pesoner som har hatt Dragepest

Opptredener

Advertisement