Edgar Stroulger var oppfinneren av Snikoskopet.

Et portrett av Stroulger ble plassert i syvende etasje i Galtvort borgen. Det voktet en hemmelig passasje. Passordet hans var «Hemmelighetskremmerier», da Harry Potter brukte denne passasjen i 1993.

Edgar Stroulger

Opptredener


Galtvort borgen
Beliggenheter i syvende etasje

Klasserom 6A · Klasserom 6B · Korridor · Ubrukt do · Østfløyen · Tomt klasserom · Gangen til Glanmore Peakes · Kontoret til Horatsion Snilehorn · Room of Rewards · Lagerrom · Kontoret for skrivesaker

Portretter, statuer og andre kunstverk i syvende etasje

Tamara Tatlevik · Edgar Stroulger · Eoessa Sakndenberg · Glanmore Peakes · Selina Sapworthy · Skjelett med hatt · Portrett i lagerrommet · Termeritus Skank · Vendettus Grøhn · Vendelin Villråde

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.