Elise Knotten var elev i Griffing ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom1990-tallet. Elise Knotten var ikke ei veldig populær jente, og hadde svært mange kviser i ansiktet.

I 1994 før juleballet, mente Harry og Ronny at de måtte finne noen å gå med som var penere. Da forsvarte Hermine henne siden Hermine mente at hun var hyggelig, mens Ronny derimot syntes det var viktigere at jentene var pene enn hyggelige.

Biografi

Elev ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom

Det er uvisst når Elise startet sine studier ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, men under valgsermonien ble hun sortert til Griffing. I løpet av de første årene ved skolen fikk hun store problemer med å bli godtatt fordi hun hadde ansiktet fullt av kviser. Det er trolig at Elise hadde et godt forholdt til medeleven sin, Hermine Grang ettersom Hermine uttalte at Elise var hyggelig.

1994-1995

Da Elise var i tenårene fikk hun store problemer med kviser, så store problemer at hun bestemte seg for at hun ville fjerne dem på egenhånd og brukte en våde mot dem. Elises forsøk på å fjerne kvisene, var misslykket og hun måtte oppsøke Madam Pomfritt for å få satt nesen sin tilbake på plass. Etter operasjonen, var nesen hennes malplassert, men kvisene hennes var borte for en stund. Etter at Ronny Wiltersen i 1994 hadde uttalt at han kunne tenke seg å gå med flere jenter til juleballet, bare det ikke var Elise, forsvarte Hermine Elise med å si at Elise var hyggelig.

1995-1996

Da Hermine Grang i 1995 la en forhekselse på pergamentet med listen over medlemmer av Humlesnurrlegionen, advarte hun dem mot å røpe gruppens virksomhet og sa at dersom noen røpte gruppen, ville det få Elises kviser til å se ut som fine fregner.

1996 - 1997

Allerede tidlig i september, 1996 ble Elise hentet på Galtvort av faren sin, grunnen var frykten som hadde blitt skapt etter at Fyrst Voldemort hadde returnert.

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.