FANDOM


Ellmann Rosinius
.
Bartemius Kroek sr.: "Noen andre?"
Igor Karkaroff: "Å, ja, jo... det var Rosinius. Ellmann Rosinius."
Bartemius Kroek sr.: "Rosinius er død. Han ble også fakket like etter Dem. Han valgte å slåss, heller enn å overgi seg friviliig, og ble drept under kampen."
Det magisk-juridiske råd høringen av Igor Karkaroff[src]

Ellmann Rosinius (ca. 1960 - 1980) var en trollmann, trolig sønn av Rosinius. Han var student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom og ble under valgsermonien sortert til Smygard. Etter at Rosinius hadde fullført utdannelsen sin ved Galtvort, ble han en av Voldemorts dødsetere. Ha.n kjempet i flere slag i Den første trollmannskrigen. Mot slutten av krigen ble han forfulgt av svartspanere og drept av Alastor Bister.

Biografi

Tidligere liv

Ellmann studerte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom1970-tallet og ble under valgsermonien sortert til Smygard. I følge Sirius Svaart, var Ellmann medlem av en gruppe smygardinger som foruten om han selv også bestod av Severus Slur, Averson, Multiplom og Wilkes. Mot høyden av Den første trollmannskrigen ble gruppen av smygardinger medlem av dødseterne.

Den første trollmannskrigen og døden

I Den første trollmannskrigen ble dødseterne forfulgt av svartspanere. Ellmann ble fanget av den berømte trollmannen, Alastor Bister på samme tid som Wilkes. Både Ellmann og Wilkes stod i mot arrest, og Ellmann sendte en forbannelse mot Bister som gjorde at store deler av Bisters nese gikk av. Bister vant imidlertid duellen i det han drepte Ellmann.

Året etter, satt Igor Karkaroff i rettsak, der han frigjorde flere navn, deriblant Ellmann Rosinius i håp om å slippe unna fengelsstraff. Karkaroff ble informert om Ellmanns død, noe som gjorde at hans navnrøping av Rosinius var poengløst.

Opptredener


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.