FANDOM


Elvetroll

Elvetroll

Elvetrollet har korte horn, fiolett skinn og de kan også ha hår. Den oppholder seg ofte under broer. Den spiser rått kjøtt og bryr seg ikke om det er mennesker eller villdyr.

OpptredenerRediger

KilderRediger


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.