Harry Potter
Advertisement

Emma Grull (født ca. 1983) er navnet på en heks som var elev ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom i perioden 1994 - 2001.

Opptredener

Advertisement