FANDOM


L'Ordre du Phénix Originale
Føniksordenen

Føniksordenen er en hemmelig organisasjon som ble dannet av Albus Humlesnurr for å bekjempe Voldemort og hans Dødsetere.

Historie

Opphav og Den første trollmannskrigen

Da Fyrst Voldemort kom til makten for første gang, bestemte Albus Humlesnurr seg for å danne Føniksordenen. Humlesnurr formet organisasjonen slik at den kunne bekjempe den økende makten og trusselen fra Voldemort. Det var også Svartspanere som ble med i ordenen, for å jobbe mer hemmelig og plutselig angripe og knuse det mørke opprøret. Det var i denne perioden at Lilly og Jakob Potter I ble drept og Allinda og Frank Langballe ble utsatt for Martyrius forbannelsen som drev dem til galskap. Organisasjonen fortsatte sitt arbeid fram til Voldemorts første fall. Da Voldemort ble sporløst borte ble organisasjonen oppløst.

Gruppen blir gjenopptatt

Bare en time etter at det var klart at Voldemort var kommet tilbake igjen ble ordenen gjenopptatt av en skarpsindig Humlesnurr,som sendte Sirius Svaart som animagus for å varsle viktige medlemmer som Arabella Figg, Mundungus Styrfeder og Remus Lupus om den nye beskjeden.

Etter at organisasjonen var samlet igjen gav Sirius Svaart ordenen lov til å bruke hans barnehjem: Grimoldsplass 12 som hovedkvarter. Siden Humlesnurr var lønndomsholder til Føniksordenen, kunne hovedkvarteret bare bli fortalt til andre fra ham.

Humlesnurr ba en rekke medlemmer i ordenen om å beskytte Harry Potter og holde vakt.

Forhold til Magidepartementet

Tiltross for at Albus Humlesnurr og medlemmene av Føniksordenen aksepterte Voldemorts tilbakekomst gjorde ikke Magidepartementet det (og særlig ikke Kornelius Bloeuf). Bloeuf trodde at Humlesnurr bare bløffet i en forsøk på å lage underslag på sin autoritet som Magiminister. Noen år tidligere hadde det vært et klart overtall som ønsket Humlesnurr som magiminister, men han ønsket ikke det, og valgte å forbli på Galtvort. I de første årene som Magiminister spurte Bloeuf ofte Humlesnurr om råd. Disse hendelsene viste de paranoide sidene til Bloeuf, fordi han fryktet at Humlesnurr ville prøve å rane til seg hans makt. Han beskyldte også Humlesnurr for å "ha blitt senil på sine gamle dager", og at han tydeligvis var feilaktig i sin tro om at Voldemort virkelig hadde returnert.

Magidepartementet ba Aftenprofeten om å holde tilbake en hver historie som ville sette Humlesnurr eller Harry Potter i gunstig lys. Organisasjonen ble omtrent tvunget til å holde seg under bakken for å sikre seg medlemmer, som for eksempel Nestor Bindebolt kunne ikke gi hverandre lykkeønskninger i offentlighet, fordi de var redd for å utsette deres tilhørlighet. Tiltaket til Magidepartementet funket effektivt etter som flere i trollmannsverdenen ettersom de begynte å tro at både Humlesnurr og Harry løy. Ettersom de fleste trollmenn og hekser avslo å innrømme en eventuell sjanse for at Voldemort var tilbake kunne Voldemort og Dødseterne derfor jobbe usett i nesten ett år.

Men da Voldemort viste seg i full offentlighet ble endelig Humlesnurr trodd. Bloeuf ble formelig tvunget til å akseptere at Humlesnurr hadde hatt rett hele tiden, og ettersom Bloeuf ikke forhindret at Voldemort intredde Magidepartementet ble Rufus Grimst innsatt som Magiminister.

Den andre trollmannskrigen

I Den andre trollmannskrigen var ordenen den største motstandet mot Voldemort. Organisasjonens medlemmer var involvert i samtlige av de store kampene mot Voldemort og Dødseterne hans. Da Albus Humlesnurr døde fikk ordenen ett stort tilbakeslag. Og da Voldemort tok over Magidepartementet ble det ytterligere et stort tilbakeslag. Etter den hendelsen var flere av ordensmedlemmene på flukt. Den 2. mai 1998 kjempet Føniksordenen i sammen med Humlesnurrlegionen og flere andre mot Dødseterne en siste gang i Det andre Galtvortslaget. De beseiret Dødseterne og Harry Potter drepte Voldemort.

Medlemmer av Føniksordenen

Navn Medlemskap Merknader
Sirius Svaart Både den opprinnelige ordenen og Den senere ordenen. Drept av Bellatrix DeMons i Kampen i Mysterieavdelingen, 1996.
Edgar Beining Den opprinnelige ordenen Drept i Den første trollmannskrigen.
Kasper Dilligant Den opprinnelige ordenen Sannsynligvis drept i Den første trollmannskrigen.
Fleur Delacour Antageligvis medlem (Fordi hun er gift med Rulle Wiltersen), Den senere ordenen Kjempet i Kampen over Søndre syting i 1997 og Slaget om Galtvort i 1998.
Dedalus Dølg Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Medlem av Bevoktnings Livaktene i 1995, var også en av ordensmedlemmene som flyttet Dumlingene i sikkerhet i 1997.
Noldus Antageligvis medlem, Den senere ordenen Hjalp Harry Potter, Ronny Wiltersen,Hermine Grang, Ollivander, Lulla Lunekjær og Klotak med å rømme fra herrskapshuset til familien Malfang i 1997, ble drept av Bellatrix DeMons under Kampen i Malfangs herrskapshus..
Elfias Dogger Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen En del av Bevoktnings livaktene i 1995.
Abriam Humlesnurr Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998.
Albus Humlesnurr Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Grunnlegger, arrangerte sin egen død med Severus Slur i Den andre trollmannskrigen.
Benjamin Fylling Den opprinnelige ordenen Drept og lemslestet i Den første trollmannskrigen.
Arabella Figg Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Hadde i oppdrag å se etter Harry Potter i 1995; hun er en Futt.
Mundungus Styrfeder Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Hadde i oppdrag å se etter Harry Potter i 1995.
Filius Pirrevimp Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen

Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998 og kjempet mot [Øxodd].

Hermine Grang Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Kjempet i Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, Slaget ved Astronomitårnet i 1997, og Slaget om Galtvort i 1998.
Gnurrg Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998.
Rubeus Gygrid Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998.
Hestia Hansen Den senere ordenen Medlem av Bevoktnings livaktene i 1995, en av de to ordensmedlemmene som hadde ansvaret for å flytte Dumlingene i sikkerhet i 1997.
Karkus Viste lydighet i Den senere ordenen Drept av Golgomath
Krynkel Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Harry Potter var herren hans, opptrådde som leder for Husnisse armeen på Galtvort i Det andre Galtvortslaget
Allinda Langballe Den opprinnelige ordenen Ble torturert til galskap med Martyrius forbannelsen i Den første trollmannskrigen
Frank Langballe Den opprinnelige ordenen Ble torturert til galskap med Martyrius forbannelsen i Den første trollmannskrigen
Nilus Langballe Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Kjempet i Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, Slaget ved Astronomitårnet i 1997, og Slaget om Galtvort i 1998
Lulla Lunekjær Sannsynligvis medlem, den senere ordenen Kjempet i Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, Slaget ved Astronomitårnet i 1997, og Slaget om Galtvort i 1998
Remus Lupus Den opprinnelige ordenen, den senere ordenen Drept i Slaget om Galtvort i 1998
Olympe Maxime Sannsynligvis medlem,Den senere ordenen Hun var med Rubeus Gygrid for å lete etter Jøtulene
Minerva McSnurp Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Kjempet i Slaget ved Astronomitårnet i 1997 og Slaget om Galtvort i 1998
Marlene McMester Den opprinnelige ordenen Drept i Den første trollmannskrigen
Dorte Merkelin Den opprinnelige ordenen Drept i Den første trollmannskrigen
Alastor Bister Den opprinnelig ordenen, Den senere ordenen Drept i Kampen over Søndre Syting i 1997
Murre Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Aksepterte at ordenen brukte hennes hus som et trygt hus
Petter Pittelpytt Den opprinnelige ordenen Avsluttet og ble en Dødseter, forrådte Lilly og Jakob Potter til Voldemort
Styrian Pommer Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Fengslet i 1996 forsøkte å bryte seg inn i Mysterieavdelingen (var under Befalius forbannelsen
Jakob Potter Den opprinnelige ordenen Drept av Fyrst Voldemort i Gudriksdal, 1981
Harry Potter Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Kjempet i Kampen ved Lillehenge gravplass i 1995, Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, Slaget ved Astronomitårnet i 1997, Kampen over Søndre Syting i 1997 og Slaget om Galtvort i 1998Ødela Fyrst Voldemort for godt i Slaget om Galtvort i 1998
Lilly Potter Den opprinnelige ordenen Drept av Fyrst Voldemort i Gudriksdal, 1981
Fabian Prunk Den opprinnelige ordenen Drept i Den første trollmannskrigen
Gideon Prunk Den opprinnelige ordenen Drept i Den første trollmannskrigen
Nestor Bindebolt Den senere ordenen Kjempet i Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, ledet Ordenen i Slaget om Galtvort i 1998
Severus Slur Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Avsluttet som Dødseter før slutten av Den første trollmannskrigen, spionerte på Dødseterne, drept i Den andre trollmannskrigen
Pomona Stikling Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998
Andromeda Dult Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Aksepterte at ordenen brukte hennes familie hus som et trygt hus.
Nymfadora Dult Den senere ordenen Ble drept i Slaget om Galtvort i 1998
Theodor Dult Sannsynligvis medlem, Den senere ordenen Aksepterte at ordenen brukte hans familie hus som. Drept i 1998.
Emmelin Vals Den opprinnelige ordenen, Den senere ordenen Drept i Den andre trollmannskrigen
Arthur Wiltersen Den senere ordenen Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998
Rulle Wiltersen Den senere ordenen Kjempet i Slaget ved Astronomitårnet og Kampen over Søndre Syting i 1997, og Slaget om Galtvort i 1998
Kalle Wiltersen Den senere ordenen Fikk i oppdrag å rekruttere utenlandske trollmenn, ledet forsterkninger til Slaget om Galtvort i 1998
Fred Wiltersen Den senere ordenen Kjempet i Kampen over Søndre Syting og Slaget om Galtvort i 1998, ble drept.
Frank WiltersenDen senere ordenen Mistet det venstre øret i Kampen over Søndre syting i 1997.Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998.
Gulla Wiltersen Den senere ordenen Kjempet i Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, Slaget ved Astronomitårnet 1997, og Slaget om Galtvort i 1998
Molly Wiltersen Den senere ordenen Kjempet i Slaget om Galtvort i 1998 og drepte Bellatrix DeMons.
Ronny Wiltersen Sannsynligvis medlem (På grunn av at flere i Wiltersen familien er det, Den senere ordenen Kjempet i Kampen i Mysterieavdelingen i 1996, Slaget ved Astronomitårnet i 1997, og Slaget om Galtvort i 1998
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.