Harry Potter

Endrar

Fag ved Galtvort

1
  • Endringa kan attenderullast. Ver venleg og sjå over skilnadene nedanfor for å vere sikker på at du vil attenderulle. Deretter kan du lagre attenderullinga.
Versjonen no Teksten din
Line 194: Line 194:
 
Dersom interessen er stor nok, har studentene ved [[Galtvort]] mulighet til å ta et spesialemne i de to siste årene ved [[Galtvort]]. Blant spesialemnene som har vært interesse for, er [[Alkymi]].
 
Dersom interessen er stor nok, har studentene ved [[Galtvort]] mulighet til å ta et spesialemne i de to siste årene ved [[Galtvort]]. Blant spesialemnene som har vært interesse for, er [[Alkymi]].
   
  +
Eksivering
  +
  +
eksivering er et valgfag på galtvort som ofte elevene får skader i.Fred og Frank tok dette faget.
 
[[Kategori:Galtvort]]
 
[[Kategori:Galtvort]]
 
[[Kategori:Fag ved Galtvort]]
 
[[Kategori:Fag ved Galtvort]]
  Laster redigeringsverktøyet

Førehandsvising

Mobile

Desktop