Harry Potter

Endrar

Fag ved Galtvort

1
  • Endringa kan attenderullast. Ver venleg og sjå over skilnadene nedanfor for å vere sikker på at du vil attenderulle. Deretter kan du lagre attenderullinga.
Versjonen no Teksten din
Line 56: Line 56:
 
==Urtologi==
 
==Urtologi==
   
Urtologi handler om å studere magiske planter og lære om hvordan man steller, forsvarer seg og nyttiggjør seg av dem. Timene foregår i drivhusene ute i skolegården og elevene har timer i drivhuset som passer etter aldersgruppen sin. Det vil si at elevene som går i første klasse må nøye seg med drivhus 1 fordi plantene i de andre drivhusene er alt for avanserte for dem. Dette faget undervises fra første til femte år med mulighet for videre studier på Ø.G.L.E nivå sjette og syvende år. Dette faget er dessuten det eneste faget [[Nilus Langballe]] utmerker seg i. Læreren i faget under Harrys tid på skolen er [[Pomona Stikling]], mens [[Nilus Langballe]] blir lærer i faget i epilogen nitten år senere.
 
   
 
=Valgfag=
 
=Valgfag=
  Laster redigeringsverktøyet

Førehandsvising

Mobile

Desktop