Harry Potter

Det finnes flere forskjellige fag ved Galtvort, det er 7 obligatoriske og 6 valgfag. Når elevene begynner på sitt tredje år må de velge minst to valgfag, etter de har avlagt U.G.L.E må de bestemme seg for hvilket fag som de vil studere på Ø.G.L.E nivå.

Karakterer

En Galtvortsstudent kan få 6 karakterer disse er;

Ståkarakterer:

Strålende

Bedre enn ventet

Akseptabelt

Strykkarakterer:

Dårlig

Ynkelig

Troll

Det varierer veldig fra lærer til lærer om en elev som har fått f.eks "bedre enn ventet" på sin U.G.L.E får fortsette til Ø.G.L.E nivå. Ett eksempel på det er Severus Slur, han lar kun elever med: "Strålende" fortsette til Ø.G.L.E nivå. Mens Minerva McSnurp minst venter "Bedre enn ventet" i sitt fag.

Obligatoriske fag

Disse fagene undervises fra Første til femte år, med mulighet for videre fordypning på Ø.G.L.E nivå det sjette og syvende året.


Astronomi

Faget Astronomi består for det meste av å studere planetene, noe som gjør at det ligner endel på Astologi. Faget er det eneste som holdes ved midnatt, og foregår da i ett av skolens tårn. Elevene må lære seg; Navn på ulike planeter, stjernebilder, lokalisering og bevegelser. Faget er obligatorisk fra første til femte år, med muligheter for å studere videre på Ø.G.L.E nivå. Læreren i Astronomi er professor Schkummel.

Eliksirer

For utdypene artikkel se; Eliksirer


Formler

I formeltimene lærer elevene forskjellige formler som kan være kjekke å kunne, som for eksempel; Aquamenti, skrubberunt og frysius. Læreren i faget er Filius Pirrevimp, elevene må være veldig påpasselige med å si en formel helt korrekt, og ha den rette bevegelsen, hvis ikke kan det gå skikkelig galt. Det hender ofte at professor Pirrevimp blir truffet av en formel. Som mange sikkert har forstått er dette faget gjevnt over det mest bråkete (hvis man ser bort i fra noen ytterst sjeldne eksplosjoner i eliksir timene. Formler blir undervist fra første til femte år, med muligheter til å studere videre på Ø.G.L.E nivå det sjette og syvende året.

Forsvar mot svartekunster

For utdypende artikkel se; Forsvar mot svartekunster

Magihistorie

Magihistorie undervises fra første til femte klasse, med mulighet for videre studier på Ø.G.L.E nivå i sjette og syvende klasse. Læreren i faget er Professor Kiste som er den eneste av Galtvorts lærere som er et spøkelse. I faget lærer elevene om forskjellige viktige ting innenfor den magiske historien som Gompeopprør og om berømte hekser og trollmenn. Kvaliteten på timene er kjedelige, fordi Kiste alltid messer i den samme tonen. Den morsomste med timene er visst nok Kistes entre gjennom tavlen. Faget er dessuten det eneste som består av bare teori.

Transfigurasjon

Transfigurasjon vil si evnen til å transfigurere en ting til noe annet. Også dette faget krever mye konsentrasjon da bevegelsen og utalen må være helt presist for at forvandlingen skal bli helt riktig. Det har ofte hendt at man har prøvd å forandre enn ting til noe annet, men ikke har oppnådd full transfigurasjon fordi man ikke har konsentrert seg nok. Derfor er transfigurasjonen noe av det mest krevende en kommer til å oppleve innenfor magi. Faget undervises fra første til femte år med mulighet for videre studier på Ø.G.L.E nivå sjette og syvende år.

Før Albus Humlesnurr ble rektor ved Galtvort var han Transfigurasjonslærer. Men etter at han fikk rektor stillingen fikk Minerva McSnurp stillingen som lærer i faget. Hun er en veldig snill og rettferdig lærer, men samtidig er hun veldig streng.

Urtologi

Urtologi handler om å studere magiske planter og lære om hvordan man steller, forsvarer seg og nyttiggjør seg av dem. Timene foregår i drivhusene ute i skolegården og elevene har timer i drivhuset som passer etter aldersgruppen sin. Det vil si at elevene som går i første klasse må nøye seg med drivhus 1 fordi plantene i de andre drivhusene er alt for avanserte for dem. Dette faget undervises fra første til femte år med mulighet for videre studier på Ø.G.L.E nivå sjette og syvende år. Dette faget er dessuten det eneste faget Nilus Langballe utmerker seg i. Læreren i faget under Harrys tid på skolen er Pomona Stikling, mens Nilus Langballe blir lærer i faget i epilogen nitten år senere.

Valgfag

Det er i alt seks valgfag, elevene starter med valgfag i sitt tredje år ved skolen. Valgfagene undervises fra tredje til femte år med mulighet for videre studier det sjette og syvende året.


Artimatikk

Dette faget handler om å spå ved hjelp av tall. Det er et av de fem valgfagene som skolen tilbyr. Læreren i faget er professor Vektor. Det skal vistnok være yndlingsfaget til Hermine Grang.


Clairvoyance

Clairvoyance er kanskje det mest simple av Galtvort fagene, det består blant annet i å lese krystallkuler, teblader, drømmetydning, lese i håndflater og spå i kort.

Tilhengere av faget mener at det er en temmelig unøyaktig vitenskap og at faget er mer avhengig av ens naturtalent enn ens teoretiske kunnskap. Det er også den viktigste grunnen til at Hermine Grang velger å slutte med faget. Motstandere av faget ser på det som illrelevant og bedragisk. Mostanderne inkluderer de fleste av lærerne, Hermine Grang, Harry Potter og Ronny Wiltersen. Også skolens rektor Albus Humlesnurr har et litt skeptisk forhold til faget og vurderte til og med å fjerne hele faget fra timeplanen, men etter å ha intervjuet Professor Rummelfiold lot han det allikevel være. Faget er valgfag og undervises fra tredje til femte år, med mulighet for å studerer videre på Ø.G.L.E nivå det sjette og syvende året.

Det er to nåværende lærere i faget; Rakel Rummelfiold og kenatauren Florens. Etter at Venke Dolorosa Uffert ga Rummelfiold sparken i Harry Potter og Føniksordenen ble Florens satt inn som vikar. Etter at Rummelfiold returnerte som lærer i faget måtte hun finne seg i å dele faget med Florens fordi han var uønsket i den forbudte skogen.


Gompologi

Gompologi er et av de fem valgfagene. Det går ut på at elevene lærer seg om Gomper, som innvolverer stiler som; "Hvorfor trenger gompene elektrisitet?". Lærer i faget var frem til og med bok nummer 6 Carita Borre. Gompologi blir sett på som et enkelt fag, men Perry Wiltersen mener at enhver trollmann bør ha godt å lære seg litt om måten gomper lever på. Hvilket er spesielt dersom man arbeider tett innpå dem. Hermine Grang forsøkte seg på faget med den bemerkelse at hun gjerne ville vite hvordan trollmenns syn på gomper er (noe som er fordi hennes slekt er gomper). Men etter ett år med faget fant hun ut at det ble forkrevende å ha dette faget, ettersom timeplanen hennes var så full at hun måtte ha timer samtidig (noe som gikk pga. en tidsvender).Oldruner

Oldruner er først å fremst et teoretisk fag som går ut på å studere gamle runiske skrifter og Magiske språk. Hermine Grang tok faget både på U.G.L.E og Ø.G.L.E nivå. Vi vet sålangt om to ord som har hatt tilknytting til faget:

  • ehwaz, som betyr «fellesskap»
  • eihwaz, som betyr «forsvar»

Fordi disse to er så like greide Hermine å blande de på U.G.L.E eksamen.

Stell av magiske vesener

Dette faget går ut på å lære om stell av magiske vesener. Faget er valgfag og undervises fra tredje til femte klasse med mulighet for videre studier på Ø.G.L.E nivå det sjette og syvende året. Undervisningen holdes utenfor skolen i nærheten av hytta til Rubeus Gygrid.

Det er også Gygrid som er lærer i faget, og han har den uvanen at han ikke vet hva som er for farlig for elevene å arbeide med. I den aller første timen han hadde med Harry Potter & co viste Gygrid dem hippogriffer og fikk Harry til å ri på den ene av dem, Hippogriffen Bukknebb. Da Draco Malfang senere provoserte hippogriffen ble Bukknebb dømt til døden (fordi den hadde skadet Draco).

Dersom Gygrid av ulike årsaker ikke har mulighet til å være lærer i faget blir Professor Gnurreplank vikar. Hun er godt likt av elevene fordi hun ikke viser dem alle de farlige vesenene, men bare gode vesener som Enhjørninger.

Harry Potter, Hermine Grang og Ronny Wiltersen valgte å avslutte faget etter sitt femte år, fordi ingen av dem trengte det for videre utdannelse.


Et sjette valgfag

Det må finnes minst ett valgfag til fordi Hermine Grang fikk 11 U.G.L.E.r selv om hun droppet de to kjente valgfagene Gompologi og Clairvoyance.