FANDOM


Familien Langballe var en fullblods trollmannsfamilie. I nyere tid bestod familien av blant annet Augusta, Frank, Allinda og Nilus Langballe. Familien er nært beslektet med Familien Svaart og Familien Abom og fjernt beslektet med Familien Wiltersen og Familien Kroek.

De fleste medlemmene av familien har ingen fordommer overfor folk med en annen blodstatus, men det virker som at de er mer respektert enn Familien Wiltersen. Da Callidora Svaart giftet seg med Harfang Langballe ble hun ikke fjernet fra familietreet til Familien Svaart. Populariteten til familien kan også komme av at Frank og Allinda Langballe var dyktige svartspanere

MedlemmerRediger

Frank og Allinda LangballeRediger

"Du burde være stolt, Nilus! Stolt! De ofret ikke sin sunnhet og sin sjelefred for at deres eneste sønn skulle skamme seg over dem, skal jeg si deg!"
Augusta Langballe til Nilus Langballe etter at hun fikk høre at barnebarnet ikke hadde fortalt vennene sine om foreldrenes skjebnesvangre situasjon.[src]

Frank og Allinda Langballe var dyktige svartspanere under Den første trollmannskrigen. I 1981 ble de torturert til vanvidd av dødseterne Bellatrix DeMons, Rodolfus DeMons, Radamsus DeMons og Bart Kroek jr.. Etter tortureringen ble paret sendt til St.Mungos hospital for magiske sykdommer og skader hvor de ble plassert på Janus Thickey-avdelingen. Parets tilstand er så ille at de neppe kommer til å komme ut i samfunnet igjen.

Nilus LangballeRediger

Nilus var det eneste barnet til Frank og Allinda Langballe. Etter at foreldrene ble torturert til vanvidd i 1981 ble Nilus oppdratt av sin farmor Augusta Langballe.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.