FANDOM


Familien Svaart er en av de største og eldste Fullblods familiene i Storbritannia. Ettersom de fleste Fullblods familiene er vevd inn i hverandre, er også Svaart familien et resultat av dette. I et av rommene i familiens hus: Grimoldsplass 12 henger familiens familietre. Familietreet starter så sent tilbake som i Middelalderen og viser hele slekten frem til dagens. Kvinnesiden finnes fortsatt i dag hos Familien Malfang gjennom Narcissa Malfang, og hos Familien Lupus gjennom Teddy Lupus, riktignok er den sistnevnte barnebarnet av En Svaart som ikke vil kjennes ved.

I likhet med mange andre fullblods familier, har også Svaart-familien merket det stadig synkende antallet fullblods hekser og trollmenn som er tilgjengelige for ektemål. Familien benyttet seg likevel ikke av innavl i den ekstreme form som en del andre fullblods familier, slik som Familien Mørch, var kjent for. De slet, spesielt i de siste generasjonene, likevel med typiske tegn på slik innavl, slik som ustabilt humør, antydning til vold, og de fikk stadig større problemer med å finne koner og ektemenn til familien, da de etterhvert ble inngiftet med så godt som alle fullblods familier.

HistorieRediger

773743634 591c7bf29e o
Selv om familien Svaart i flere århundrer har skrytt av å være av fullblods avstamming, er det løgn ettersom det i følge Sirius Svaart ikke har eksistert en fullstendig Fullblods på flere generasjoner. Fullblodsfamilier som foreksempel Svaart familien fjernet alt "avskum" som Futter og Gomper fra familietrærne sine. Familien Svaart utgjør en meget viktighet når det gjelder Blodstatusen, som ser på seg selv som de rette til å styre trollmannsamfunnet og forsømmer Gomper og Gompefødte. Familiens motto er: "Toujours Pur", og betyr: "Alltid ren", mottoet finner man blant annet på familiens våpenskjold.

Etter som synet i Svaart familien var som det var, meldte flere seg til tjeneste hos Fyrst Voldemort under Den første og Den andre trollmannskrigen. Flere i Svaart familien ble dødsetere, på den andre siden var det også de som gikk mot familiens vilje, som f.eks: Sirius Svaart som ble medlem av Føniksordenen, og ulikt resten av familien havnet i Griffing og Andromeda Dult fordi hun giftet seg med Teodor Dult, en gompefødt trollmann. Sirius var på sin side den aller siste på mannsiden i familien, mens Teddy Lupus, sønnen til Nymfadora Dult er den siste på morssiden.


FamilietreetRediger

Black Family Tree

Dersom et navn er merket med lysegrått betyr det at medlemmet er fjernet fra det opprinnelige familietreet pga. at personen har giftet seg med en gomp eller har vært blodforræder.

Svidd vekkRediger

Det originale Familietreet til familien som henger i Grimoldsplass 12 har med tiden skapt stor uro i Magisamfunnet. Moren til Sirius: Walburga drev i sin tid med å brenne vekk de familiemedlemmene som var Blodforrædere. Familiens motto som var "Tojurs pur" eller "Alltid ren" ble tydelig levd opp til, for å bli brent vekk fra treet var det altså nok bare det å være Futt, menge seg med Gomper, gifte seg med dem, eller rett og slett være medlem av "fiendens" organisasjon: Føniksordenen. Men flere av de som er på familietreet antar man at har giftet seg med noen som ikke har helt rent blod.

Andre igjen giftet seg med søskenbarna sine, Walburga og Orion Svaart er et typisk eksempel på nettopp det, ettersom de var tremenninger. Denne praktiseringen fant sted i flere århundre, og var altså en form for innavl, noe som egentlig hadde skapt ganske store problemer innad i familien.

MedlemmerRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.