FANDOM


Herr Beining
.
"Ingen har overlevd når han har bestemt seg for å drepe dem, ingen andre enn deg. Han har drept noen av de beste heksene og trollmennene i vår tidsalder – McMesterne, Beiningene, Prunkene – og du var bare spedungen, men du overlevde."
Rubeus Gygrid til Harry Potter[src]

Herr Beining var faren til Amelia Beining og Edgar Beining. Han og kona hans ble drept av Voldemort på et tidspunkt under Den første trollmannskrigen.

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.