Harry Potter bruker flumpulver for første gang.

Flumnettet i Magidepartementet.

Sirius Svaart bruker flumnettet til å snakke med Harry.

Flumnettet er en betegnelse som trollmenn og hekser bruker på peiser som er magisk bundet i sammen slik at de kan dra fra en peis til en annen. For å benytte seg av flumnettet må man ha flumpulver og en peis. Det er svært viktig at personen som drar med flumnettet sier tydelig hvor personen skal ellers kan den risikere å havne i feil peis. Magidepartementet har et eget kontor - Flumnettsadministrasjonen til å inspisere peisene som er knyttet opp til flumnettet. Dette kontoret har også myndighet til å stenge enkelte peiser slik at man ikke kan reise fra eller til dem.

Historie.

1992

Da Harry Potter skulle dra med flumnettet for første gang i 1992 sa han ikke "Diagonallmenningen" tydelig nok slik at han endte opp i Borgia & Brust i Spindelsmuget.

1996

Under Venke Dolorosa Ufferts tid som Storinkvisitor ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom fikk hun Flumnettsadministrasjonen til å sperre av samtlige peiser ved Galtvort bortsett fra sin egen slik at ikke Harry Potter skulle få kontakt med Sirius Svaart.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.