FANDOM


Forvento Vergum, også kjent som skytsvergeformelen, er en avansert trylleformel som hekser og trollmenn bruker i sitt forsvar mot desperanter. Trylleformelen danner et beskyttende skjold av glede, som vil skremme vekk desperantene, som avskyr glede. Trylleformelen er kjent for å være en svært vanskelig formel å mane frem, og det å kunne mane frem en fullverdig skytsvergeformel blir ansett som et tegn på dyktige magiske egenskaper hos personen som kaster trylleformelen. For å kunne bruke trylleformelen med suksess, kreves det at den som kaster det tenker på noe lykkelig, et sterkt og gledelig minne; dette minnet er det som forsyner skytsvergen med den gleden den trenger for å kunne jage bort desperanter. Dersom man føler seg nedfor, eller er i sorg etter et dødsfall, og er bare full av bunnløs depresjon, vil man ikke kunne kaste en skytsvergeformel. Dersom denne trylleformelen blir gjennomført korrekt, vil den mane frem en skytsverge i form av et dyr; dyrets form er ikke fastsatt, da det er forskjellig fra person til person. Skytsvergen fungerer som en trollmann eller heks' magiske vokter, og den jager bort desperanter som måtte forsøke å angripe dets eier.

Skytsvergen som manes frem av denne formelen vil variere fra person til person, men den går gjerne i arv mellom far og sønn, og mor og datter, og dersom man elsker noen høyt nok, så vil ens skytsverge endre form til å bli den samme som den man elsker sin skytsverge.

Forvento Vergum kan også brukes til å sende beskjeder; maner man frem en skytsverge, kan den bli brukt til å for eksempel vise folk veien dit man ønsker at de skal gå, eller man kan snakke gjennom den og levere en beskjed på denne måten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.