Harry Potter
Advertisement

Frøken Faller var en heks som bodde i nærheten av Ildering Sankt Veit [1]. Hun var student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom1990-tallet [2]. Under Valgsermonien ble hun sortert til Håsblås.

I 1994 var frøken Faller blant dem som forsøkte å legge navnet sitt i Ildbegeret, men fordi hun var mindreårig ble hun slått tilbake. Ettersom hun hadde tatt en eliksir for å se eldre ut måtte hun på Sykestua [3].

Referanser

  1. Harry Potter og Ildbegeret
  2. Må ha startet som student ved Galtvort i eller etter 1989 ettersom hun misslyktes i å komme forbi aldersperringen ved Ildbegeret i 1994
  3. Harry Potter og Ildbegeret
Advertisement