Harry Potter
Advertisement

En futt vil si en som er født av magiske foreldre, men som selv er umagisk eller som har svært begrensede magiske krefter (som beskrevet i Mysteriekammeret hvor det avsløres en posttjeneste som lærer opp futter til å bruke magi), altså det motsatte av en gompefødt. I motsetning til Gomper har futter tilgang til det magiske samfunnet. I mange fullblods-familier har det vært slik at dersom en i familien føder en futt, vil denne personen bli sett ned på og utstøtt; enkelte av de mest ekstreme og fanatiske familiene, slik som Svaart, Malfang, og Mørch, går så langt som at de svir futter av familietreet sitt og behandler dem som om de aldri var født.

Det virker som om at fordommene mot futter også gjelder til dels for familien Wiltersen også, i hvertfall har Ronny Wiltersen litt fordommer mot futter.

Det har gjennom tidene vært vanlig for futter å integreres i det ikke-magiske samfunnet, hvor de ofte har giftet seg med gomper. Dette er opphavet til gompe-fødte trollmenn og hekser; de magiske genene forblir inaktive i futtene og senere generasjoner, og kan plutselig gjenoppstå, i form av barn med magiske evner.

Forskjeller mellom Futter og Gomper

Ulikt gompene kan futtene altså se magi, og futtene kan se desperanter. Et godt eksempel på nettopp det, var da Arabella Figg i 1995 gav en nøyaktig beskrivelse av en Desperant. Ganske åpenbart vet futter om eksistensen av det magiske samfunnet, og alle hemmelighetene de har å skjule der, enda futter gjerne velger å holde seg utenfor det magiske samfunnet for å kunne etablere seg et liv i gompeverdenen

Holdning til futtene

Magidepartementet inneholder ikke lister over futters fødselsdager, det beviser at selv Magidepartementet føler en avsky over å måtte menge seg med futter. Vanligvis blir futtene sendt avgårde til gompeskoler som barn, slik at de kan integrere seg i gompesamfunnet. Dette er mye bedre enn å la dem vokse opp med magi rundt seg, en plass hvor de alltid vil forbli den dårligste klassen. Uannsett er det alltid noen som lar barna vokse opp i magisamfunnet. Fullblods-familier som f.eks familien Svaart vil ikke ha noen ting å gjøre med futter, og fjerner dem derfor fra familietrærne sine.

Kjente futter

Bli en magiker på 1-2-3

I den andre Harry Potter boken (Mysteriekammeret), avsløres det at det finnes en posttjeneste hvor futter kan lære å utføre div. enkle formler med tryllestav. Argus Nask er en av futtene som prøver å bli en fullverdi Trollmann ved hjelp av denne posttjenesten. Posttjenesten inneholder, som vanlige posttjenester, detaljerte innstruksjoner på hvordan man utfører formler. Det blir også avslørt at enkelte futter kan ha magiske evner, men i svært begrensede mengder. Nask på sin side skjemmes av at han må lære seg formler via en posttjeneste, så i Fangen fra Azkaban sendte han Harry Potter på dør når han fikk mistankte om at Harry hadde lest brevet fra denne posttjenesten.

Kilder

  1. [1]
  2. Harry Potter og De vises stein
  3. Harry Potter og Føniksordenen
  4. Harry Potter og Halvblodsprinsen
  5. Harry Potter og Dødstalismanene
Advertisement