FANDOM


Galleon per lesing
Galleon per lesing var en bokhandel i Diagonallmenningen. På navnet høres det ut som om at en vil få en Galleon per lesing per bok en leser.

Opptredner

Kilder


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.