Harry Potter
Advertisement
Hogwarts3.gif
Galtvort-borgen

Galtvort-borgen er en svær borg med store etasjer og hjemmet til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Borgen er innehaver av 142 kjente trapper, og enkelte av trappene fører til et nytt sted hver dag.

Etasjeoversikt[]

Kjellerrommene[]

Mysteriekammeret[]

(Omhandlende artikkel: Mysteriekammeret

Langt under fangekjellerne på Galtvort, finner man Mysteriekammeret, et kammer med et mylder av slangestatuer og en statue av kammerets skaper; Salazar Smygard. Kammeret ble bygd i middelalderen og inngangen er gjemt på jentetoalettet i tredje etasje.

Eliksirklasserommet[]

Eliksir klasserommet er i fangekjelleren og er så stor at en dobbelklasse kan ha undervisning der samtidig. Eliksir rommet er beskrevet som endel kjøligere enn rommene i de øvrige etasjene. Det finnes to eliksirrom; det vanlige og i fangehull nummer fem.

Kontoret til Smygards husstyrer[]

Like i nærheten av eliksir rommet ligger kontoret til Smygards husstyrer. Kontoret tilhørte Severus Slur i mangfoldige år. Rommet huser skapninger i leirkrukker og et privat lager av eliksir ingredienser. Hermine Grang, Noldus og Bart Kroek jr. er blant dem som har brutt seg inn på Slurs kontor.

Oppholdsrommet til Smygard[]

(Omhandlende artikkel: Smygard)

Inngangen til Smygards oppholdsrom er en sort steinvegg, for å komme inn må du si ett passord. Rommet har et lavt tak og fakler med grønt lys. Oppholdsrommet er faktisk delvis under innsjøen. I Harry Potters andre år ved skolen var passordet "Fullblods".

Oppholdsrommet til Håsblås[]

(Omhandlende artikkel: Håsblås)

For å komme inn til Håsblås oppholdsrom må man gå fra inngangshallen og ned trappene som er til høyre, tiltross for at det ligger i kjelleren er det langt i fra et fangehull. Oppholdsrommet er et veldig hyggelig og velkommende rom med gule og sorte oppheng, store lenestoler og små undergrunnstuneller som leder til oppholdsrommene, alle med runde dører som tønnelokk.

Kjøkkenet[]

Kjøkkenet ligger rett under Storsalen, ned de samme trappene som går til Håsblås oppholdsrom. Kjøkkenet inneholder fem bord, som er identiske med de som er i Storsalen, maten blir rett og slett satt på bordene på kjøkkenet og på magisk vis dukker det opp i Storsalen. På kjøkkenet jobber det over 100 forskjellige husnisser inkludert; Noldus, Blunka og Krynkel. For å kunne komme inn på kjøkkenet må de besøkende kille pæren på et fruktportrett.

Første etasje[]

Inngangshallen[]

(Omhandlende artikkel: Inngangshallen)

En dobbel tredør på vestsiden av Galtvort slottet leder inn til inngangshallen. En stor marmortrapp er plassert rett i mot inngangsdøra. Inngangshallen inneholder foruten et bøttekott to ytterligere trapper, den ene som fører ned til Håsblås sitt oppholdsrom og kjøkkenet og den andre til fangekjellerne. I inngangshallen er dessuten er de fire husglassene med informasjon om hvor mange huspoeng hvert hus har .

Mottagelsesrom[]

Like i nærheten av inngangshallen finnes det et lite mottagelsesrom hvor gjestene slapper av etter å ha kommet til skolen. Det er i det rommet at viserektoren venter med førsteklassingene før de kan komme inn i storsalen å bli sortert.

Storsalen[]

(Omhandlende artikkel: Storsalen)

Storsalen er en stor sal som inneholder et bord for de ansatte og fire student middagsbord, ett for hvert av husene. Taket er forhekset slik at det immiterer været på utsiden eller stemmningen i borgen. Salen er brukt som spisesal, til Immiverings treninger og i noen tilfeller eksamener.

Lærerværelse[]

Et langt panelt rom, med umatchende mørke tre stoler. På lærerværelset er det en garderobe, som ofte inneholder magiske skapninger (vanligvis hambuser, i allefall mens Remus Lupus var lærer ved skolen). I forkant av lærerværelset står det to gnurger og holder vakt.

Kontoret til vaktmesteren[]

Kontoret oppbevarer informasjon om elevenes arrester og konfiskerte gjenstander. I mange år tilhørte kontoret; Argus Nask. Fred og Frank Wiltersen, Jakob Potter og Sirius Svaart hadde sine egne arkiv med sine opplysninger om sine dårlige oppførsler. Kontoret inneholder også håndjern på veggene som er godt velikeholdt og oljet, en gang ble de brukt til å straffe elever med.

Klasserom nummer elleve[]

Fordi kenatauren Florens ikke hadde mulighet til å komme seg opp til de øvrige etasjene måtte hans undervisningstimer i Clairvoyance holdes der.

Andre etasje[]

Magihistorie klasserommet[]

Magihistorie rommet inneholder en tavle, som læreren i faget; Professor Kiste kommer fra ved starten av en time. Da Remus Lupus lærte Harry å forsvare seg mot desperanter brukte han dette rommet.

Et midleritidig rom i Forsvar mot svartekunster[]

Dette klasserommet ble brukt av Professor Krengle i skoleåret; 1991 - 92, da korridoren i fjerde etasje var ute av bruk.

Kontoret til Griffings husstyrer[]

Dette kontoret var i bruk av Minerva McSnurp i flere år, kontoret har i bøkene vært brukt til arrester og yrkesveiledning.


Jentedoen - ute av stand[]

Stønne Stina spøker på denne jentedoen, og fordi hun ofte får raserianfall og oversvømmer doen er doen ute av stand. På denne jentedoen finnes inngangen til Mysteriekammeret.

Tredje etasje[]

Formularrommet[]

Filius Pirrevimp brukte dette klasserommet i en årreke til Trylleformler og ble regnet som et klasserom med mye aktivitet.

Inngangen til rektors kontor[]

Bak et steinmonster i tredje etasje går trappen opp til rektors kontor. For å komme inn på kontoret må man gi ett passord til steinmonsteret. passordet til kontoret er SITRONGULT LEMON.

Kontoret til læreren i forsvar mot svartekunster[]

På den tiden Gyldenprinz Gulmedal var lærer i Forsvar mot svartekunster, var rommet dekorert med bilder av seg selv. Året etter, da Remus Lupus var lærer i faget var rommet fylt av ulike svarte magiske vesener som ble brukt i timene hans. I Alastor Bisters (eller bedrageren som gav seg ut for å være ham) tid var rommet fylt med ulike svartevarseler. I skoleåret 1995 - 96 da Venke Dolorosa Uffert var lærer i faget var rommets farge rosa med plater av kattunger på veggene.


Statuen av den enøyede heksa[]

Inni heksa finnes det en passasje som fører fra Galtvort til Honningslurp i Galtvang. For å komme inn i heksa må man oppgi ett passord.

Troférommet[]

I dette rommet er alt av premier, trofeer, kopper, plater, skjold, statuer og medaljer, bevart i krystallbeholdere. Rommet inneholder dessuten lister over Topptilittsmenn og Topptilittkvinner.

De mest fremstående utstillingene er Galtvorts pokaler for gode servicer til skolen, med kjente mottakere som: Tom Dredolo Venster(fordi han formodelig tok åpneren av Mysteriekammeret, Ronny Wiltersen og Harry Potter (for å ha fjernet trusselen i Mysteriekammeret og reddet Gulla Wiltersen).

Avsperret/Hovedrom i Forsvar mot svartekunster[]

I skoleåret 1991 - 92 var ikke dette klasserommet i bruk, fordi gangen var avsperret pga. De vises stein. Men etter at steinen ble ødelagt, ble klasserommet igjen tatt i bruk.

Sykestua[]

På sykestua er det mange senger, og kontoret til Pussi Pomfritt. Sykestuen ligger i fjerde etasje.

Femte etasje[]

Biblioteket[]

Biblioteket omfatter godt over ti tusen bøker. I Begrenset adgang avdelingen finner man informasjon som blir ansett som farlige for allmennheten. For å få tilgang til denne avdelingen må elevene få tilatelse fra en av professorene. På biblioteket har man ikke lov til å medbringe mat. Det er også svært strenge regler for hvordan man skal behandle bøkene, dersom noen overstrider reglene vil konsekvensene bli så alvorlige som Madam Irma Knipe på noen måter makter å gjøre dem.

Rommet til speilet Mørd[]

I perioden september - desember 1991 ble (speilet) Mørd oppbevart i dette rommet. Harry Potter var i dette rommet minst 3 ganger og beskrev det som et tomt klasserom med pulter langs sidene.

Prefektenes bad[]

Prefektenes bad er gjemt i femte etasje til venstre for statuen av; Sasja den svimete. Døren åpner seg ved at man gir et riktig passord. Badet er stort og bassengliknende og har mange kraner slik at man kan ta flere forskjellige bad. Det var på dette badet at Harry Potter og Fredrik Djervell løste gåten med gullegget under Tretrollmannsturneringen.

Sjette etasje[]

Syvende etasje[]

Guttedoen[]

På doen leder en passasje opp til åttende etasje.

Åttende etasje[]

I denne etasjen finner man inngangen til Griffing tårnet og Nordtårnet.

Kontoret til Ravnklos husstyrer[]

Bak det trettende vinduet på Vesttårnet ligger kontoret til husstyreren i Ravnklo. I flere år var kontoret i bruk av Filius Pirrevimp og ble blant annet brukt som "oppbevaringsted" for Sirius Svaart våren 1994.

Nødvendeligrommet[]

(Omhandlende artikkel: Nødvendeligrommet)

Dette rommet kan man kun finne hvis man virkelig trenger det. Man må gå forbi Portrettet av Salto den Skjøre tre ganger, og være konsentrert om hva han eller hun trenger. Etter at rommet kommer til syne vil det inneholde det man trenger. Da Albus Humlesnurr lette etter et toalett fant han dette rommet.

De forskjellige tårnene[]

Nordtårnet[]

(Omhandlende artikkel: Nordtårnet)

Timene i Clairvoyance foregår i Nordtårnet, og kontoret til Clairvoyance læreren er også å finne i dette tårnet. For å komme inn til Clairvoyance rommet må man klatre opp en taustige som blir hengt ned igjennom en lem når Clairvoyance timene starter.

Rektors kontor[]

Inngangen til rektors kontor er å finne i tredje etasje. Rommet er sirkelrundt med vinduer dekorert med tidligere Galtvortrektorer inkludert Finius Persilius Svaart og Armando Duppel. I rommet er det dessuten flere magiske instrumenter, samt at Valghatten og en Tanketank.

Griffingtårnet[]

(Omhandlende artikkel: Griffingtårnet)

Inngangen til Griffingtårnet er i åttende etasje, man må gi et passord til Portrettet av den trinne damen. Etter å ha sagt riktig passord kommer man inn i Griffings oppholdsrom, hvor man kan gå videre til sovesalene. Oppholdsrommet har en peis og røde nedsittete lenestoler. Sovesalene er seperate; for gutter og jenter, som er underinndelt etter alderstrinn. Jentene kan komme inn på guttenes sovesal, men ikke omvendt. Det var fordi Galtvorts grunnleggere mente at guttene var mer tvilsomme enn jentene. Da Ronny Wiltersen prøvde å løpe opp til jentenes sovesal endret trappen seg til en sklie, noe som førte til at han og Harry Potter lærte hvordan alt hang i sammen av Hermine Grang.

Vesttårnet[]

I toppen av vesttårnet finner man Ugleriet.


Ravnklotårnet[]

(Omhandlende artikkel: Ravnlotårnet

Ravnklotårnet finner man på skolens vestside, i tårnet finner man oppholdsrommet og sovesalene til Ravnklo. I oppholdsrommet er det en byste av Rasla Ravnklo med et diadem på hodet. For å komme inn på oppholdsrommet må man svare på en gåte fra inngangsdøren til tårnet.

Klokketårnet[]

Klokketårnet sørger for adganger til de øvrige etasjene på skolen, og har også klokker for å signalisere klokkeslettet og skoletimene.


Det høyeste tårnet[]

I det høyeste tårnet foregår Astronomi undervisningen hver onsdag natt. I 1991 klarte Harry og Hermine å smugle Norbert, en norsk kamrygg opp i tårnet for å sende ham til Romania med noen venner av Kalle Wiltersen. i 1993 ble Ronny Wiltersen for spøk foreslått for å gå opp i tårnet for å se hvordan han blir ved å falle derfra. Under eksamen våren 1996 ble elevene distrahert av opptøyer som foregikk nede i skoleparken som ble i scene satt av Venke Dolorosa Uffert. I 1997 lander Harry og en veldig svak Humlesnurr i tårnet etter å ha flydd dit på sopelimer etter å ha vært på leting etter en malacrux. Humlesnurr blir drept i Astronomi tårnet av Severus Slur.

Utenfor borgen[]

Hytta til skogvokteren[]

Ved inngangen til Den forbudte skogen finner man hytta til skogvokteren. Rubeus Gygrid har bodd i hytta i flere år.

Den forbudte skogen[]

(Omhandlende artikkel: Den forbudte skogen)

Som man skjønner av navnet er denne skogen et forbudt sted for elevene, fordi det bor mange farlige og fremede skapninger der. Allikevel blir ofte arrestene lagt til den forbudte skogen. Det er skogvokteren sin oppgave å jevnlig sjekke skogen av ulike årsaker.

Drivhusene og hagene[]

Det er i allefall tre drivhus hvor timene i Urtologi foregår. Drivhus nummer tre inneholder farlige planter som; Toxotentacula og aleruner.

Innsjøen[]

(Omhandlende artikkel: Innsjøen)

Innsjøen er på sørsiden av Galtvort slottet. I innsjøen lever det forskjellige magiske vesener som en Stor blekksprut, en koloni av Havfolk og Snaredrauger.

Rumpeldunkbanen[]

Skolen har også en egen rumpeldunkbane hvor det foregår rumpeldunktreninger og kamper. Under tretrollmannsturneringen i skoleåret 1994 - 95 ble den tredje prøven avholdt på rumpeldunkbanen (som for anledningen var forvandlet til en labyrint).

Se også:[]


Kilder[]


Advertisement