FANDOM


Galtvort sangen ble sunget på starten av skoleåret: 1991 - 1992. Sangen har ikke noen fast melodi, derfor kan enhver person synge sangen etter den takten de liker best. Fred og Frank Wiltersen sang sangen som en sørgelig gravmarsj. Sangen viser tydelig det som er meningen med Galtvort nemlig hardt arbeid, og at man ikke skal gi opp uten å ha prøvd ut en ting først. Rektoren vifter med tryllestaven og får sangen til å dukke opp i lufta.


Galtvort sangen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.