Harry Potter
Advertisement
GF 21.jpg
Kjøkkenet i Galtvort borgen

Kjøkkenet ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom er lokalisert i kjelleren i Galtvort borgen og er plassert like under Storsalen. I nærheten av kjøkkenet finner man dessuten Håsblås oppholdsrom. Man får tilgang til kjøkkenet ved å kile en pære på fruktportrettet som henger i kjelleren.

Inne på kjøkkenet er det plassert fire lange bord som er identiske til de som er å finne i Storsalen. Når måltider serveres på Galtvort, blir maten plassert på de fire lange bordene på kjøkkenet og på magisk vis dukker de opp på bordene i Storsalen. På kjøkkenet jobber det hundrevis av husnisser, blant dem Blunka, Krynkel og Noldus. Det var Helga Håsblås som en gang bestemte at husnisser skulle arbeide på kjøkkenet, slik kunne de arbeide fredelig og unngå å bli fornærmet.

Opptredener