FANDOM


GibbonRoR
Gissik
.

Gissik var navnet på en trollmann og en dødseter som var med å kjempe i Den andre trollmannskrigen. Da Slaget ved Astronomitårnet fant sted i 1997, var Gissik blant dødseterne som var med å kjempe der. Det var Gissik som manet frem Mørkets merke over Astronomitårnet. Gissik ble feilaktig drept av en mordforbannelse sendt av Thorfinn Røvle, en annen dødseterne.

Biografi

Den andre trollmannskrigen

Gissik var blant de mange dødseterne som var med å kjempe i Den andre trollmannskrigen. Den 30. juni i 1997, dro Gissik til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom der var han med å kjempe i Slaget ved Astronomitårnet. Det var Gissik som manet frem Mørkets merke over Astronomitårnet, det kan virke som Gissik ikke følte seg bekvem med tanken å vente alene på Albus Humlesnurr øverst i astronomitårnet, og at han derfor løp ned. Kort tid etter at Gissik var kommet ned,ble han drept av en mordforbannelse sendt av Thorfinn Røvle, en forbannelse som egentlig var ment for Remus Lupus. Det er ukjent hva som hendte med Gissiks lik i etterkant av slaget.

Opptredener


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.