Gomerik
.
"Min schreckelige ock yderligen underfundige Ven, meed Krop av Heersbo-Træ, der kiende Udveje tiil de ondeste Sortekonster."
—Et notat i notatboken til Gomerik om Oldstaven.[src]

Gomerik var en trollmann som en gang eide Oldstaven. Gomerik omkom i sin egen kjeller, etter at han ble låst inn av sin egen sønn, Herrover som gjorde dette for å få eierskap til Oldstaven.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.