FANDOM


Groff Rovart

Groff Rovart var navnet på en trollmann som arbeidet som Svartspaner ved Svartspanerkontoret mens Rufus Grimst var leder der. Da Grimst overtok som Magiminister i 1996 etter Kornelius Bloeuf tok Rovart over som leder av Svartspanerkontoret. Grimst gav Harry et tilbud om å være reklamefigur for Magidepartementet mot at Harry skulle få et intervju med Rovart om arbeidet som Svartspaner, men Harry tok ikke i mot tilbudet.

Det er ikke kjent hvor lenge Rovart var leder av Svartspanerkontoret eller om det var noen som var leder av kontoret mellom Rovarts periode som leder og Harry Potters periode som leder av kontoret.

Opptredener


Ansatte i Avdelingen for magisk jus
Ledere av Departementet
Bartemius Kroek sr. · Amelia Beining · Trivius Fjoth Fjolne · Øxodd · Justus Pilliwickle
Svartspanerkontoret
Sjefer: Groff Rovart · Rufus Grimst · Harry Potter
John Dandel · Alinda Langballe · Frank Langballe · Nilus Langballe · Alastor Bister · Kneising · Wildt · Nestor Bindebolt · Nymfadora Dult · Ronny Wiltersen · Wisling · Uidentifiserte svartspanere · Uidentifisert mannlig svarspaner på Galtvort · 3 Uidentifiserte svartspanere på Galtvort
Øvrig personale
Minerva McSnurp · Elphinstone Urquart · Alastor Gumboil · Arnold Pesegod · Mafalda Hopstok · Forloveden til Honaria · Rufus Bloeuf · Puddelmann · Hermine Grang · Trassel · Bostolf Okkermann · Arthur Wiltersen · Dempster Wiggleswade · Overordnet for Mafalda Hopstok · Arthur Wiltersens ti underordnede
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.