"Det var tapre Griffing fra øde hei, fagre Ravnklo fra skogens rand; Det var blide Håsblås fra brede dal og slu Smygard fra sump og vann."
Valghatten

Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom ble grunnlagt for over tusen år siden av de fire største hekser og trollmenn på den tid.

I mange år styrte de fire skolen på hederlig vis, og delte elevgruppen i fire hus, hvorav hvert hus hadde sine egne ønskede egenskaper og personligheter i deres respektive elever.

De fire grunnleggerne av Galtvort var; trollmennene Gudrik Griffing og Salazar Smygard, og heksene Rasla Ravnklo, og Helga Håsblås. De var alle fire noen av sin tids mest berømte og respekterte trollmenn og hekser, og var alle gode venner på det tidspunktet de grunnla Galtvort.

Gudrik Griffing var berømt som en av sin tids mest dyktige duellanter. Hans hus ble hetende Griffing, og Griffing selv valgte en løve som våpenskjold for huset. Hans hus ønsket de elever som var modige, vågale, og oppriktige av seg.

Salazar Smygard var kjent og berømt for sin egenskap til å snakke med slanger, det som også ble kalt for ormtunge. Hans hus ble hetende Smygard, og Smygard valgte en slange som husets våpenskjold, for å representerer hans evne til å snakke med dem. Huset ønsket de elever som er ambisiøse, slue, ressurssterke, og mest av alt; de som har rent blod, det vil si fullblods hekser og trollmenn.

Helga Håsblås var kjent for sine matoppskrifter, og hun hadde et svært nært vennskap med medgrunnlegger Rasla Ravnklo. Hennes hus ble hetende Håsblås, og Håsblås valgte en grevling til våpenskjold for huset. Håsblås' hus ønsker de elever som er lojale, tålmodige, hardt arbeidende, dedikerte, og som verdsetter rettferdighet og rent spill.

Rasla Ravnklo var kjent for sin intellekt og akademiske prestasjoner. Ravnklo valgte en ørn (I filmene feilaktig vist som en ravn) som våpenskjold for sitt hus. Ravnklo's hus ønsker de studenter som er skarpe i sinn og hode, smarte, og vise.

Hvert hus fikk også sine respektive farger som representerer dem i Rumpeldunkkamper, og konkurranser arrangert av skolen. Griffings farger er rød og gul, Ravnklo's er blå og bronse, Håsblås' farger er svart og gult, mens Smygards farger er grønn og sølv.

Grunnleggerene

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.