Advertisement

Halvblods

En Halvblods er en trollmann eller en heks som har en forelder som er magisk og en forelder som er gomp. Tiltross for at såkalt Fullblods personer skryter av å ikke ha noen forfedre som er gomper, er det knapt noen trollmenn og hekser i dag som er helt fullblods. På 1990-tallet var faktisk Halvblods den mest vanlige blodstatusen i Trollmannsverdenen, dette har sin årsak i at trollmannspopulasjonen ville ha blitt utryddet dersom trollmenn og hekser ikke hadde giftet seg med Gomper og Gompefødte. Dersom en Gomp og en magisk person får barn i sammen, vil barnet nesten alltid bli magisk pågrunn av at genet for magi dominerer. Dersom barnet ikke blir magisk er det en Futt og ikke en gomp.


Statusen til Halvblodspersoner

Noen av de personene som er Fullblods og ser på sin egen blodstatus som det beste ser på halvblod personer som mindre verdifulle enn dem selv ettersom de har delvis gompe bakgrunn. Det hender at "Halvblods" blir brukt i en negativ mening, noe Bellatrix DeMons og portrettet av Walburga Svaart gjorde i flere tilfeller.

Det har også hendt at personer som har i mot gomper og gompefødte har gompisk bakgrunn selv, men prøver å gjøre alt de kan for å skjule det, et eksempel på det er Voldemort som hatet gomper og gompefødte til tross for at hadde en far som var Gomp.

Da Magidepartementet falt under Voldemorts kontroll i 1997 ble samtlige Gompefødte utvist fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Tiltross for at Halvblods personer fikk fortsette på Galtvort, ble de ikke så godt behandlet som Fullblods personene.

Kjente Halvblods personer

Fullblods eller Halvblods forelder og gompeforelder

Fullblods eller Halvblods forelder og gompefødtforelder

Halvblods foreldre

To magiske foreldre, men med kjent gompebakgrunn

Ukjent kombinasjon av blodstatus

Se også

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.