Hengist fra Krattbøl.jpg
Hengist fra Krattbøl

Hengist fra Krattbøl grunnla i sin tid landsbyen Galtvang, den eneste landsbyen med kun trollmannsinnbyggere i Storbritannia.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.