Harry Potter
Advertisement
Hengist fra Krattbøl.jpg
Hengist fra Krattbøl

Hengist fra Krattbøl grunnla i sin tid landsbyen Galtvang, den eneste landsbyen med kun trollmannsinnbyggere i Storbritannia.

Opptredener


Advertisement