Harry Potter
Advertisement

Hengist fra Krattbøl grunnla i sin tid landsbyen Galtvang, den eneste landsbyen med kun trollmannsinnbyggere i Storbritannia.