Harry Potter

Endrar

Herbert Hildering

1
  • Endringa kan attenderullast. Ver venleg og sjå over skilnadene nedanfor for å vere sikker på at du vil attenderulle. Deretter kan du lagre attenderullinga.
Versjonen no Teksten din
Line 8: Line 8:
 
*''[[Harry Potter og Ildbegeret]]'' (Kun nevnt)
 
*''[[Harry Potter og Ildbegeret]]'' (Kun nevnt)
 
{{Mal:Ansatte på plan 4 i Magidepartementet}}
 
{{Mal:Ansatte på plan 4 i Magidepartementet}}
[[Kategori:Britiske individer]]
 
[[Kategori:Ansatte i Kontoret for gnomkontakt]]
 
[[Kategori:Menn]]
 
[[Kategori:Trollmenn]]
 
  Laster redigeringsverktøyet

Førehandsvising

Mobile

Desktop