FANDOM


Herbert Hildering

Herbert Hildering var leder av Kontoret for gnomkontakt på midten av 1990-tallet. Han var på finalen av Verdensmesterskapet i rumpeldunk i 1994, og var blant ansatte i Magidepartementet som gikk forbi familien Wiltersens telt. Han hadde pensjonert seg eller forlatt posisjonen ved sommeren 1996, siden lederen var da Dirik Mosegrom.

Opptredener


Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener ansatte
Personale
Bob · Herbert Hildering · Dirik Mosegrom · Hermine Grang · Anton Djervell · Salmander Fisle · Wolmer McKnife · Royden Poke · Eldre Komitee medlem · Trollmann med strittende kinnskjegg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.