Harry Potter
Advertisement
Images-456.jpeg
Hippogriff

En Hippogriff er et magisk vesen som er halvt ørn og halvt hest, fronten og vingene er ganske likt som hos en ørn, mens bakdelen er liknende hest. Hippogriffen er ganske lik som et annet magisk vesen, nemlig Griff, forskjellen er at griffens bakdel likner en løve og ikke en hest. Hippogriffene har stålfargede nebb og store oransje øyne. Hælen på frambeina er en halv fot lang.

Forholdsregel[]

Når mennesker møter en hippogriff, må det tas forholdsregler, slik at det ikke oppstår unødig skade. Fordi hippogriffene er stolte dyr, gjelder det å opptre med respekt når man møter dem og bukke. Dersom hippogriffen gjengjelder bukket, kan man gå bort å klappe den. Det er dessuten viktig å holde øyekontakten med hippogriffen, og hvis det lar seg gjøre unngå å blunke. Hippogriffen foretrekker å gjøre den første bevegelsen. Dersom hippogriffen føler seg truet eller hånet, kan det hende at den angriper, noe som f.eks. var tilfellet for hipogriffen Bukknebb i 1993, som gikk på angrep på Draco Malfang etter at Malfang hadde hånet den. Det er mulig å temme en hippogriff, men det er kun eksperter som bør forsøke å temme en hippogriff (som f.eks. Rubeus Gygrid, professor i Stell av magiske vesener og skogvokter ved Galtvort)

Tiltross for at hippogriffer kan bli svært voldelige, er hippogriffer svært lojale og beskyttende overfor personer som har vist seg å være til å stole på. Hippogriffers lojalitet har blitt vist tydelig av hippogriffen Bukknebb som ved minst to tilfeller har vært til nytte, den første gangen var da Bukknebb fløy Harry Potter opp til tårnet der Sirius Svart ble holdt fanget. Den andre gangen var da Bukknebb angrep Severus Slur for å beskytte Harry Potter under Slaget ved Astronomitårnet og den andre gangen var da han ledet hippogrifflokken i Slaget om Galtvort.

Diett[]

Hippogriffen spiser for det meste insekter, fugler og små pattedyr som for eksempel ildere. Når hippogriffen skal hekke, lager den seg et reir på bakken og legger kun ett egg. Det tar ca. et døgn å klekke ut en hippogriffkylling, og en nyklekt kylling kan fly allerede etter en uke. Tiltross for at hippogriffkyllingene er tidlig ute med å fly, kan det ta flere måneder før de er sterke nok til å ta en lengre tur sammen med foreldrene sine.

Stell av magiske vesener
The Monster Book.jpg
Professorer: Silvanus Kedelbrenn · Rubeus Gygrid · Wilhelmina Gnureplank (vikar)
Pensumbøker: Monsterboka om monstre · Fabeldyr og hvor de er å finne
Stell av magiske vesener på Galtvort: Gygrids hytte · Den forbudte skogen · Stell av magiske vesener klasserom
Vesener studert: Hippogriffer · Slubbermakk · Salamandere · Sprengstjerta skrutter · Småtlere · Enhjørninger · Dystraler · Tretrytinger · Romper · Ildkrabber · Trasseler · Kataparder · Merrafyljer
Advertisement