Harry Potter
Advertisement

Fru Lupus var moren til Remus Lupus. Akkurat som sin mann var også hun redd for at sønnen muligens ikke fikk komme til Galtvort, pga. at han led av varulv sykdommen. Men heldigvis tillot Albus Humlesnurr det.

Remus bortforklarte til sine venner: Ukruttene at han måtte hjem å se til moren som var syk.

Ettersom vi vet at Remus var Halvblods kan det bety at en av foreldrene muligens var Gomp eller Gompefødt, men det kan også bety at begge foreldrene selv var Halvblods. En ting man i hvertfall ganske sikkert kan si er at Herr Lupus mest sannsynlig var en Trollmann, ettersom han trosset Varulvene, og at Fru Lupus var Gomp. På en annen side fortalte Remus at begge foreldrene hans prøvde å kurere sykdommen hans. Da kan det allikevel bety at Fru Lupus var en Heks ettersom Gomper ikke har nok kunnskaper om slikt.

Opptredener[]

Advertisement