Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

En husstyrer er en person som har ansvaret for ett av de 4husene på Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom. En husstyrer er gjerne en person som selv var medlem i det aktuelle huset i sin tid som elev på skolen. En husstyrer er den eneste personen utenom rektor på skolen som kan utstede utvisning til elever som begår regelbrudd, men dette begrenser seg bare til de elever som tilhører styreren's hus. Hver husstyrer må ha en fullstendig oversikt over alle elevene i sitt hus, og har ansvar for å evakuere elevene i samarbeid med prefektene skulle det skje noe på skolen som krever dette.

Husstyrer i griffing

Proffesor McSnurp var husstyrer for Griffing i flere år under sin tid som lærer på skolen. Mange av hennes kolleger, først og fremst Slur, mente hun var alt for mild med straffene hun tildelte elever. Hun tydde sjeldent til utvisning, men kunne være veldig streng med elevene sine i henhold til trekk i huspoeng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.